Arkiv

Lagt til 23. september, 2015

Fortid 3/2015: Nytt nummer i salg!

Fortid 3/2015 er ferdig trykket og sendes ut til våre lesere om kort tid. Temaet for vårt nye nummer er Historie for tiden. Vi ønsker med det nye nummeret å vise fram noe av det det jobbes med i det historiske fagmiljøet i dag og samtidig sette fokus på ulike tilnærminger til faget.

I dette nummerets Historikeren kan du lese intervjuet med Ragnhild Hutchison. Hun er globalhistoriker og jobber særlig med økonomisk utvikling i tidlig nytid. Jan Eivind Myhre og Erling Sandmo har skrevet hvert sitt innlegg hvor de kommenterer hverandres nye historiebøker Historie. En Introduksjon til grunnlagsproblemer (Myhre) og Tid for historie. En bok om historiske spørsmål (Sandmo). Videre har Dag Hundstad skrevet en historiografisk artikkel om lokalhistorie og dets aktualitet i historiefaget.

Vårt nye nummer kan også by på et innblikk i stipendiatenes verden. I artikkelen presenterer seks stipendiater fra tre ulike universiteter sine doktorgradsprosjekter. Videre har Ole Albert Rønning bidratt med en artikkel om historieformidling som setter fokus på hvordan historie for tiden oppfattes utenfor det faghistoriske miljøet. Ole Alberts artikkel kan også leses på våre nettsider.

Vi kan også friste med to artikler utenfor tema: «Skandinaviens Korps – Boerkrigens norske soldater av Oskar Aanmoen» og «Nasjonalromaner. Fire tyske historiske romaner fra tiden rundt rikssamlingen i 1871» av Espen Nævestad.

God lesing!

Tags: , ,


Kommentarfeltet er stengt.

Tilbake til toppen ↑
  • Nytt nummer i salg

  • Følg oss på Facebook