Quiz

Lagt til 1. februar, 2017

Fortid 2/2016: Quiz

Quizmaster: Julia Stangeland

Tid for religion

 1. Hvem av Jesu disipler ble ifølge tradisjonen korsfestet opp ned av romerne?
 2. Hva er det jødisk-kristne navnet på Døden (type «mannen med ljåen»)?
 3. Fra hvilken ridderorden har jernkorset sitt opphav?
 4. Hvilken sumerisk gudinne er kjent for å forgjeves ha forsøkt å forføre helten Gilgamesh, samt å ha tvunget seg inn i underverdenen for å delta i begravelsen til sin svoger og gode venn, himmelkua Gudgalana?

  Martin Luther. Foto: Wikimedia Commons.

 5. Hva betyr de to norrøne begrepene «forn sidr» og «ny sidr»?
 6. Hva er navnet på statsoverhodet som rasafarianere oppfatter som den tilbakevendte Messias?
 7. Hvilke to bibelske skikkelser var det Etiopias keiserfamilie mente å stamme ifra?
 8. Hvilken religiøs bevegelse tilhørte ofrene i massakren ved Wounded Knee?
 9. Hva er navnet på den første store kirkereformatoren, som hadde sitt virke i Böhmen og som la grunnlaget for Martin Luthers reformasjon hundre år senere?
 10. Hva heter religionen som St. Augustin (354-430) bekjente seg til før han konverterte til kristendommen?

Tid for ymse

 1. På Universitetsplassen i Oslo står det to statuer på hver sin side av hovedbygningen. Hvem skal disse representere?
 2. Hvilke to svenske konger kunne smykke seg med tilnavnet “Nordens løve”?
 3. Arkitekten og ingeniøren Jean (/Johan) Gaspard de Cicignon (1625-96) er kreditert for å ha gjennombygget Trondheim etter bybrannen 1681 og for å han anlagt festningene Kristiansten og Kongsvinger, samt oppgraderingen av Fredrikstad festning. Han er også blitt kreditert som byplanleggeren bak – hvilken by?
 4. Norsk folkemuseum bygger på samlingen til verdens første friluftsmuseum. Hvem stod bak disse samlingene?
 5. Mange mener å huske at Einar Gerhardsen var sa

  Henrik Ibsen. Foto: Wikimedia Commons.

  mmenhengende statsminister fra 1945 til 1965 med unntak av fire uker i 1963 da John Lyng var statsminister, men du husker vel hvem som faktisk var statsminister fra 1951 til 1954?

 6. Under hvilken sammenheng skal Adolf Hitler ha sagt følgende (riktignok på tysk):  «Medlidenhet med befolkningen er ikke på sin plass»?
 7. Henrik Ibsen (1828-1906) er en av Norges, kanskje verdens, største dramatikere. Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910) og Ibsens barnebarn, Tancred Ibsen (1893-1978), lagde Norges første lydfilm. Hva het den?
 8. Det var lydfilmen, men når ble den første norske kinoen åpnet?
 9. Kommunikasjon har alltid vært viktig for menneskene. En av de kanskje viktigste oppfinnelsen i den anledning er ikke internett, men telegrafen. Telegrafen førte verden tettere sammen og førte blant annet til at nyhetene ble formidlet raskere. Hvilken krig blir regnet som den første moderne krigen fordi den tok i bruk nettopp telegrafen, men også jernbanen?
 10. Hva er tekstur og fraktur eksempler på?

 

Svarene til quizen finner du lenger ned på siden.

 

 

 

 

 

Svar til Quiz

Tid for religion

 1. Peter
 2. Samael / Samuel (heb: “Guds gift”)
 3. Den tyske orden / Teutoner ordenen.
 4. Inanna
 5. Gammel skikk og ny skikk. Gammel skikk var den gamle hedenske religionen mens ny skikk var den nye kristne.
 6. Haile Salassie (Etiopias keiser 1930-1974)
 7. Kong Salomon og Dronningen av Saba
 8. Ghost Dance
 9. Jan Huus (1369-1415)
 10. Manikeisme

Tid for ymse

 1. Peter Andreas Munch og Anton Martin Schweigaard
 2. Gustav 2. Adolf  og Karl 12.
 3. Kongsvinger by
 4. Kong Oscar II (1829-1907)
 5. Oscar Torp (1893-1958)
 6. I forbindelse med bruken av Den brente jords taktikk og tvangsevakueringen av sivilbefolkningen i Finnmark og Nord-Troms høsten 1944.
 7. Den store barnedåpen (1931)
 8. 1904
 9. Krimkrigen (1853–1856)
 10. Former for gotisk skrift

Tags: ,


Kommentarfeltet er stengt.

Tilbake til toppen ↑
 • Nytt nummer i salg

 • Følg oss på Facebook