Om Fortid

Fortid er historiestudentene ved UiOs fagtidsskrift og henvender seg til hele den historieinteresserte allmennheten i Norge. Vi ønsker å speile bredden i det norske historiefaget, og være en arena for nye stemmer, synspunkter og strømninger.

Fortid ble stiftet i 2004, og har siden kommet ut med fire numre i året. Vi er en ikke-kommersiell virksomhet – artikkelforfattere og redaksjonsmedlemmer mottar ikke honorar.

Fortid utgis med støtte fra Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo, Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), Kulturrådet (2016) og Fritt Ord (2013). Fortid er medlem av Tidsskriftforeningen, se www.tidsskriftforeningen.no

 


Tilbake til toppen ↑
  • Nytt nummer i salg

  • Følg oss på Facebook