Forside

26
JAN
  Frist for bidrag til 1/2022 "Rus" er 26. januar.
 • cite_des_dames-justert Kjønn og makt, et historisk perspektiv 29. okt. 2021

  Når historikere skal analysere makt, kreves det et tvisyn. Det holder ikke å være opptatt av maktaspekter og maktforhold i fortida. En må også reflektere over egen maktposisjon som tolker av den samme fortida. Dette er et viktig poeng i historiske analyser av kjønn, men ambisjonen om å være selvrefleksiv bør også gjelde studier av andre sider ved fortidas samfunn.

Artikler

 • melve-1-formatert Makt, vitskap og globalhistorie 29. okt. 2021

  I denne teksten utforskar Leidulf Melve korleis globalhistorie vaks frem som ein kritikk mot den nasjons-sentrerte historistiske skulen. Samstundes viser han at globalhistorie langt på veg er formulert innafor den same eurosentriske ramma som historismen, om enn i eit anna lys.

 • bilde-1-naderer-formatert Maktens paradoks og voldens sirkel i norsk høymiddelalder 29. okt. 2021

  Makt og vold er store teorilada begreper som av og til settes i en så tett forbindelse at de brukes synonymt. På grunn av den moderne statens voldsmonopol kan det virke bare naturlig. Dette essayet vil utforske forholdet mellom makt og vold i Norge i høymiddelalderen som et ikke-sentralisert eller -statlig samfunn og vise til hvilken grad vold var et integrert, men også begrenset middel i de kontinuerlige maktkampene.

 • bilde-2-oen-formatert Beware the Talons: Developments in the historiography on the US-Latin American relationship during the Cold War 29. okt. 2021

  The relationship between the United States and Latin America during the Cold War and in general has often been portrayed as the American eagle preying upon its weaker neighbors in the south. More recently historians have started bringing Latin American actors “in from the Cold”, showing a far more dynamic and multisided relationship than the traditional static and one-sided portrayal of the American predator and its victims.

 • bilde2-meyer-formattert Mektige og avmektige jern(verks)kvinner 29. okt. 2021

  De gamle norske jernverkene er ofte blitt skildret som mannsverdener. Men mektige og avmektige kvinner spilte en avgjørende rolle i driften og utviklingen av jernverkene, både på topp og bunn. Vi vet fortsatt altfor lite om kvinners rolle i jernverkssamfunnene, og det er på høy tid med mer forskning på emnet!

 • severin-formatert Governor and Friend. The development of Severin Løvenskiold governorship until 1849 as seen through the governor’s reports to Oscar I of Sweden and Norway. 29. okt. 2021

  How can we understand the role of the Norwegian governor in the Swedish-Norwegian union? This article examines the structure and development of the relationship between Norwegian governor Severin Løvenskiold and king Oscar I between 1844 and 1849 to highlight conflicts and contradictory aspects of the political structure of the Swedish-Norwegian union.

 • figur-5---formatert Makt i gylne linjer: Genealogier som Propaganda 29. okt. 2021

  Følger vi linjene i klare dype farger i noen av de mange krønikerrullene gjennom tidene fører de oss tilbake i historier om maktkamp og slektskap, helter og helgener. De viser historieskriving der sannhet og fiksjon er en del av den sterkeste narrativ. Både i og med historieformidling har konger og maktinnehavende personer, og de som gjerne så seg som de mektige, benyttet visuell retorikk for å overbevise, beholde, eller påberope en posisjon i maktens spill.

Mer ...

Bokmeldinger