Forside

25
JAN
  Frist for bidrag til 1/2021 "Kunnskap" er 25. januar.
 • flyfoto-oversikt-hedmarksmuseet-og-domkirkeodden-fra-lotenbygningen-den-gamle-6ffcb7-1024 Hamarkrøniken – en historisk kildes syn på sin samtid 28. feb. 2021

  Reformasjonen i Danmark-Norge i 1536-37 krevde ikke bare politiske og organisatoriske endringer. Den krevde også en radikal endring i folketroen. Et av de få samtidige dokumentene som beskriver reformasjonen fra norsk perspektiv er Hamarkrøniken .

Artikler og spalter

 • 3/2020 Natur og kultur 25. feb. 2021

  Innledning

  Nedenfor finner du artiklene til dette nettnummeret med temaet Natur og kultur.

 • 1/2020 - Identitet 28. jan. 2021

  For nøyaktig ett år siden tok Fortid et kraftig identitetsoppgjør med seg selv. Skulle vi fortsette å være et tradisjonelt tidsskrift med fire papirutgaver eller skulle vi dyppe vår første tå i den digitale utviklingen ved å prøve oss på nettnumre? Sistnevnte ble det, og vi kan med lettelse si at dette ble en suksess. Fortid tok en ny identitet som et delvis digitalt historietidsskrift. Det er imidlertid ikke alle fortellinger og historier rundt identitetsbegrepet som er like uproblematiske.

  Nedenfor finner du artiklene til dette nettnummeret med temaet Identitet

 • 11562kristin-108 HISTORIKEREN: Kristin Asdal 4. jan. 2021

  For nummeret 3/2020 "Natur og kultur" har Fortid intervjuet Kristin Asdal, som er utdannet historiker og som nå er professor på TIK (Senter for teknologi, innovasjon og kultur). Arbeidene hennes har vært orientert rundt studiet av politikk, kunnskap og natur. Sammen med Hilde Reinertsen utga hun boka Hvordan gjøre dokumentanalyse: En praksisorientert metode (Cappelen Damm) i år.

 • 20d Vannveien til Kinas historie 8. des. 2020

  De to mektige elvene Yangtze (Chang Jiang) og Den gule elv løper som en rød tråd gjennom Kina-historien fra bronsealderen til idag. Hvis man leser gamle kinesiske kart som tekst, trer det frem en slående forskjell fra europeernes verdensbilde: Kinesernes mentale kompass var ikke orientert nordover, men østover, den veien de to store elvene rant. 1 De to elvene har vekselvis opptrådt som skapere og ødeleggere. De har spredt fruktbarhet ved å vanne og gjødsle markene, og død ved å flomme over eller tørke ut.

 • cole_course_of_empire_desolation_1836 Naturfenomeners retoriske kraft 25. okt. 2020

  Apokalyptiske og figurative fortolkninger av naturen under den lille istiden i senantikken var del av debatter som gikk utover å forstå det enkelte naturfenomenet. Her diskuteres deres bruk hos Isidor av Sevilla og Gregor den Store i et idéhistorisk perspektiv.

 • kopi-av-19d Spedbarnsofring i Kartago: Gresk-romersk propaganda eller virkelige hendelser? 25. okt. 2020

  Diodorus Siculus er en av de første blant ca. 30 andre greske og romerske forfattere fra antikken som hevder at fønikere, og da særlig kartagere, ofret barna sine i religiøse ritualer. Men var ofringer av barn egentlig en del av kartagernes religiøse kultur, eller er det mer sannsynlig at slike påstander ganske enkelt var et forsøk på å svartmale en fiendtlig stat?

Mer ...

Bokmeldinger

 • omslag-musikken-4-finale Da musikken ble en hjemlengsel 25. okt. 2020

  Musikktenkningens historie IV. Romantikken og dens opptakt. Peder Christian Kjerschow. Solum Forlag, 2019.

  Peder Christian Kjerschow beskriver romantikkens musikksyn med en misunnelsesverdig klarhet – men kunne ha vunnet mye på mer kontekstualisering.

 • 9788202617172 Revolusjon + revolusjon = revolusjon? 25. okt. 2020

  En kort introduksjon til Norges Økonomiske historie på 1700-tallet, Ragnhild Hutchison, Cappelen Damm Akademisk, 2019.

  Hva får du hvis du parrer en industriøs revolusjon med en forbruksrevolusjon? Angivelig en industriell revolusjon. Dette er formelen Ragnhild Hutchison setter opp og spikker løs på i sin nye bok. Hun tar oss med på en hastig reise gjennom Norges produksjon og forbruk i «Det lange 1700-tallet» for å se nærmere på hvordan økonomifagets to grunnpilarer, tilbud og etterspørsel, forandret nærmest alle aspekter ved nordmenns liv i revolusjonenes tidsalder.