Forside

28
aug
 Send inn bidrag innen 28.august for å komme med i neste nummer.
 • friedrich_august_von_hayek_27th_january_1981_the_50th_anniversary_of_his_first_lecture_at_lse_1981 Den østerrikske skolen og historiefaget 4. apr. 2019

  Den østerrikske skolen innenfor økonomi oppstod mot slutten av 1800-tallet og var lenge i en akademisk strid med den historiske skolen. I denne artikkelen ønsker jeg å presentere to økonomer fra denne skolen; Ludwig Von Mises og Frederich Hayek. Begge gikk til angrep på den historiske skolen gjennom sine karrierer og argumenterte imot søken etter historiske lover og historisk determinisme. I denne artikkelen ønsker jeg å presentere deres argumenter mot den historiske skolen hentet fra tre bøker: Capitalism and The Historians, The Counter-Revolution of Science og Theory and History.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 
/ ( mm / dd )

Artikler og spalter

 • hvitekrist_fotokreditering-gyldendal-liggende Bokmelding: Gjør Olav Haraldssons tid levende 18. apr. 2019

  Hvitekrist – Om Olav Haraldsson og hans tid

  Tore Skeie

  Gyldendal, Oslo, 2018

  Er det mulig å skrive en engasjerende og tilgjengelig historiefortelling, som samtidig er en solid og nyansert historieframstilling? Etter å ha lest Tore Skeies nye bok om Olav Haraldsson og tiden han levde i, er svaret i stor grad ja.

 • arab-israeli-diplomacy1 Bokmelding: Hvilken verdi har en god intensjon? 18. apr. 2019

  Arab-Israeli Diplomacy under Carter. The US, Israel and the Palestinians

  Jørgen Jensehaugen

  I.B. Tauris & Co. Ltd, 2018

  Jørgen Jensehaugen har forfattet en grundig og detaljert bok som fyller et tomrom i litteraturen om USAs Midtøstenpolitikk. Boka er en case study i internasjonal diplomati, med rike skildringer av konfliktene som oppstår når sterke personligheter møtes rundt forhandlingsbordet. Forfatteren kunne dog med hell ha hevet blikket fra forhandlingsbordet og antatt et bredere historisk blikk.

 • borregaardkaia_sarpsborg_glomma_img_6036 Bokmelding: Mer enn bare en bedrift 18. apr. 2019

  Masterstudent John Peter Tollefsen anmelder Foredlet virke. Historien om Borregaard 1889 – 1989 av Trond Bergh og Even Lange (Ad Notam forlag AS, Oslo, 1989). Boken fortsatt er aktuell i dag, fordi forfatterne langt på vei lykkes med å gi en historisk dimensjon til vår tids debatt om ledelseskultur.

 • 0519_1989_berlin_sachsenhausen_(april)_(14121991109) Et oppgjør mellom nordmenn i Sachsenhausen 12. apr. 2019

  Artikkelen er skrevet på bakgrunn av rettsreferatene fra Sachsenhausen–saken i 1946. Undersøkelsen tar for seg hvilke politiske konflikter som oppsto mellom de norske tillitsmennene i Sachsenhausen og en gruppering kalt Den norske komité. Hvilke forsøk gjorde Den norske komité på å velge en ny norsk fangeledelse? I oktober 1944 ble de tre tillitsmennene Mugaas, Aasebøe og Hagen avsatt og fjernet fra leiren av SS-leirledelsen. Hva lå bak en granskingskommisjons beslutning om å frifinne fire medlemmer av Den norske komité for medvirkning?

 • fig-ii.26b From ‘true specimens’ to ‘naked Brown people’ – A century of representing ‘Bushmen’ in Cape Town, South Africa 12. apr. 2019

  Can we seek to find the truth about the past, or will our own backgrounds at some point always betray us in that endeavor? Is all truth relative or might we still aim to getting closer to the truth, a part of the truth, or at least one kind of truth? I guess these are questions every student of the humanities, in the aftermath of postmodernism, have asked themselves, or been confronted with in lectures, seminars and discussion forums. Are some truths more likely than others? Should we not trust the educated guess more than any random suggestion? If put bluntly like this, I think the answer is obvious. Nevertheless, it is important to keep questioning established truths and everything taken for granted when engaging in scholarly discourse and knowledge production. Knowledge is power and power can be abused, intentionally or unintentionally. The ongoing debate and efforts in the decolonizing academia initiatives is perhaps the latest and an obvious example to this.

 • heidegger_1_(1960) Heidegger, alétheia og historien 3. apr. 2019

  Martin Heidegger (1889-1976) var en av det 20. århundrets mest innflytelsesrike filosofer. Han var tidligere elev av Husserl, og er mest kjent for sin ontologi, sin eksistenslære. I den påfølgende teksten skal jeg forsøke å gi en kort innføring i Heideggers mest sentrale sannhetsbegreper, før jeg deretter retter oppmerksomhet mot hans historiesyn, og alétheias innvirkning på dette.

Mer ...

Bokmeldinger

 • hvitekrist_fotokreditering-gyldendal-liggende Bokmelding: Gjør Olav Haraldssons tid levende 18. apr. 2019

  Hvitekrist – Om Olav Haraldsson og hans tid

  Tore Skeie

  Gyldendal, Oslo, 2018

  Er det mulig å skrive en engasjerende og tilgjengelig historiefortelling, som samtidig er en solid og nyansert historieframstilling? Etter å ha lest Tore Skeies nye bok om Olav Haraldsson og tiden han levde i, er svaret i stor grad ja.

 • arab-israeli-diplomacy1 Bokmelding: Hvilken verdi har en god intensjon? 18. apr. 2019

  Arab-Israeli Diplomacy under Carter. The US, Israel and the Palestinians

  Jørgen Jensehaugen

  I.B. Tauris & Co. Ltd, 2018

  Jørgen Jensehaugen har forfattet en grundig og detaljert bok som fyller et tomrom i litteraturen om USAs Midtøstenpolitikk. Boka er en case study i internasjonal diplomati, med rike skildringer av konfliktene som oppstår når sterke personligheter møtes rundt forhandlingsbordet. Forfatteren kunne dog med hell ha hevet blikket fra forhandlingsbordet og antatt et bredere historisk blikk.