Nettsider med emneord « 1800-tallet»

Publisert 23. mars 2016 05:34

Nyhetsbildet vinteren 2016 varslet om at Zika-viruset kunne spre alvorlig sykdom og død, også utenfor sine økologiske nisjer i Mellom- og Sør-Amerika. Kort tid hadde gått siden utbruddene av Ebola i Vest-Afrika i 2014 viste at verden ikke var trygg for epidemier. Da var det gått 500 år siden pestepidemiene reduserte Europas befolkning til under det halve. I alle tre tilfellene var det snakk om infeksjonssykdommer formidlet gjennom kontakt med dyr. Globalisering både var og er en vesentlig faktor bak spredningen.

Publisert 8. mars 2014 05:04

Politikk var lenge i liten grad tema for norsk historieforskning for den tid Norge var i union med Danmark. Politikk var noe som foregikk i Danmark, ikke i Norge, og historieforskningen i norsk tidligmoderne tid konsentrerte seg i større grad om økonomisk og sosial historie. I senere år har det imidlertid vært større interesse for politisk historie, også i senmiddelalder og tidlig nytid, og kvinners posisjon er trukket fram.

Kinesisk maleri
Publisert 24. feb. 2014 07:15

Taipingopprøret begynte som en religiøs bevegelse i det sørlige Kina. Bevegelsen hadde som mål å opprette et guds rike på jorden som de kalte «Tàipíng Tiānguó», som på norsk kan oversettes med «Den Store Freds Himmelske Rike».