Nettsider med emneord «redaksjonen»

Publisert 16. nov. 2018 16:19

Fortid er historiestudentene ved UiOs fagtidsskrift og henvender seg til hele den historieinteresserte allmennheten i Norge. Vi utgir fire utgaver pr. kalenderår - to trykte utgaver og to publiseres på nett.