Okkupasjon og språkstrid

Språkstriden i Norge kan vi også merke i Fortids redaksjon innimellom (leseren av # 3 13 kan merke seg et kompromiss allerede på første side). Dette var selvsagt verre før. I den anledning presenterer vi her en klassiker fra arkivene: en brevveksling mellom Noregs Telegrafmållag og Forsyningsdepartementet fra høsten 1940 angående språkformen på rasjoneringskortene. Telegrafmållaget var en underavdeling av Noregs Mållag.

Alf B. Bryn (1889-1949) var «Patentingeniør, forfatter og fjellklatrer» ifølge NBL. Han var direktør i Forsyningsdepartementet 1940–41, samtidig som han sammen med Olaf T. Holst ledet en landsomfattende etterretningsorganisasjon finansiert av næringslivet som var etablert allerede før okkupasjonen. Under krigen ble den en del av motstandsbevegelsen i Norge. Bryn ble arrestert i 1941, i 1944 måtte han flykte til Sverige.

Knut Knutson Fiane (1895-1944) var på sin side NS-politiker og ble året etter feiden med Bryn trafikksjef i Oslo. Om morgenene 21. september 1944 ble han likvidert utenfor Majorstueveien 18 i Oslo. Det er en annen historie. Om det var meningsbrytningen med Bryne som inspirerte ham til å skrive boka Kvifor kom Noreg med i krigen? : korleis skal vi koma ut or uføret og tryggja Noregs framtid? året før (1943) vites ikke. 

Emneord: Fra kildene
Publisert 23. sep. 2013 10:00 - Sist endret 14. jan. 2019 13:45