Artikkelgodbit: om IT i 1997

Han kalte det i hvert fall IT og ikke EDB, Jan Oldervoll, men artikkelen «IT – eit paradigmeskifte i historiefaget?» fra 1997 er likevel såpass datert at den har mest nytte som (a) kuriositet (b) levning fra 1990-tallets tenkning rundt teknologi i vitenskapen.

1997 var året jeg fikk min første pc. En lykkens dag for en 11-åring – en debutalder som pc-eier som dagens barnehagebarn sikkert synes er uforståelig høy (hvis de ikke kun har brett). Men 1997 var like fullt et år der Pentium-prosessoren nyss hadde erstatta 486, Windows 95 var hi tech og dataspillene fortsatt kjørte i DOS.

Folk flest var ikke helt fortrolig med teknologien, noe som avleiret seg i et keitete språk. «Kva finn me så i desse maskinene»?, som Oldervoll pedagogisk spør.

Artikkelen er i og for seg godt skrevet, det er ikke det. Oldervoll har eksempelvis noen kloke refleksjoner rundt masseutlegging av kilder på internett. Blir egentlig historieskrivingen bedre av at alt ligger ute? Jeg tror personlig ja, men det er verdt å tenke over. Det skjuler seg innbakte metodefeil i massetilgangen til kilder.

F.eks. hadde D2 i desember en telling i databasen Retriever over antall ganger visse ord var brukt i de siste tiårs medier. Metodefeilen ligger i at fra 1970-tallet inneholder Retriever kun VG, på 1980-tallet også Aftenposten, NTB og DN, og først i 2007 kommer mylderet av lokalaviser med. D2 er langt fra de eneste med slik ukritisk bruk av Retriever, det finner man også i «akademiske» bøker.

Men når Oldervoll taler varmt om samarbeidet med London University College, vil de fleste i dag nærmest trekke på skuldrene av begrunnelsen: «Bruk av munnlege kjelder (oral history) står ikkje særleg sterkt hos oss. Men det gjer det ved University College. Bruk av vebb [sic] til å presentera historisk materiale og historiske avhandlingar kan me. Det kan ikkje dei«.

Fortid legger ikke ut hele artikkelen, men referansen er:

Oldervoll, Jan (1997). «IT – eit paradigmeskifte i historiefaget?», s. 439-446 i: Ersland, Hovland og Dyrvik (red.). Festskrift til Historisk Institutts 40-års jubileum. Bergen: Universitetet i Bergen

 

BONUS:

Visste du at? Leif Osvold hadde et lengre korstog mot internett, og ga seg ikke med «Internett er en flopp» i 1996. Han fulgte opp med «Nettet tar ikke av» i 1999 – med ingressen: «Spådommene om at nettet vil bli like alment brukt som øvrige medier har mistet sin troverdighet. Internett vil aldri bli «modent», vil aldri «ta av» og aldri bli et folkemedium». I 2000 videreførte han sin egen brannfakkelstafett med «Papir er best». Her lød ingressen: «Leksikon på papir har uovertrufne egenskaper fordi det alltid er for hånden, raskt, smidig og effektivt. Datamaskinen er i denne sammenhengen håpløst gammeldags».

INTERNETT EN FLOPP! (DN 20.8.1996)

Internett er en flopp

Den store feil fremtidsforskere og datafreakere gjør, er å trekke erfaringene fra bruk av PC på arbeidsplassene inne i hjemmene. En slik projisering holder ikke, skriver Leif Osvold i Oslo. 

Emneord: Artikler,  Fra kildene Av Morten Haave
Publisert 7. juli 2014 07:18 - Sist endret 7. feb. 2019 09:51