Det gjælder at gi ungdommen kjærlighet til historien

«Historieundervisningen maa ikke som nu være en ørkenvandring; det gjælder at gi ungdommen kjærlighet til historien». Sitatet kunne egentlig vært fra når som helst. Stavingen røper imidlertid at det er av noe eldre dato; fra 1912.

Sitatet stammer fra Sigurd Høst (1866–1939), lærebokforfatter i fransk og historie (blant annet Lærebok i verdenshistorie for middelskolen, 1909). Høst hadde rundt 1884 bestemt seg «for å bli dikter, eller i nødsfall filolog. 1891 var han uteksaminert filolog», heter det i NBL.

I hans foredrag under historiedagene i 1912 var han antakelig bekymret for at nye generasjoner elever skulle se på historielesing som et nødvendig onde, at faget skulle være ørkesløst og meningsløst. Således mente han videre at «Stoffet blir aldrig levende, eleverne ser ingen av de mænd og begivenheter, det dreier seg om». Den gjeldende historieplanen hadde vraket «unødige detaljer», men med det som følge at «den enkle episke beretning, som taler til fantasien, fortrænges av fagskriftstilen, som glir farveløs og likegyldig forbi».

Også i dag er dette et problem, mener Erik Lund i den noe nyere pensumklassikeren Historiedidaktikk(4.utg. 2011, s. 54). Historieundervisningen, mener han med støtte i undersøkelser, gir i for stor grad «brokker av faktakunnskap, stuet bort i nisjer i hjernen […] Fortiden for elevene inneholder en rekke hendelser hvor hver hendelse er isolert i tid og rom». Han tar til orde for læringsmetoder og -strategier der elever må trene mer på å tenke seg lengre forløp og vurdere årsakssammenhenger. Et annet spørsmål er vel om «den enkle episke beretning» er veien til å oppnå dette.

Overskriften i 1912-artikkelen, Historikerne anbefaler sabotage!, henviste til en ytring av professor Gerhard Gran (parafrasert): «Han vilde opfordre lærerne til at tale som reglementerne ikke eksisterte. I min læretid gik det ialfald endnu an — man kunde bare lyve litt for rektor».

Også de siste par årenes debatt om rektors styringsrett ovenfor lærerne, har lange røtter…

Emneord: Artikler Av Morten Haave
Publisert 7. sep. 2014 11:10 - Sist endret 7. feb. 2019 10:12