Vil du leve i 200 år?

«Hvad er yoga? Alle vil vite det og det er rimelig, for den er allerede paa marsjen mot Norge».

Dette spørsmålet stilte ukebladet Urd i 1915, her sitert fra Demokraten for 18.5.1915.

Lesergruppa som lot seg interessere kan vi kanskje kalle for et New Age-segment før New Age slo gjennom i samfunnets hovedstrøm. Skulle man tro Urd var det virkelig grunn til å la seg lokke av de nye/eldgamle metodene: «Det fysiske system», som var ett av to hovedområder innen yogaen, ville skape «sundhet, velbefindende, kræfter og et langt liv paa indtil 200 aar», ble det slått fast.

Avisutklipp om yoga fra 1915
Språkrådet fantes for øvrig ikke ennå. Hvis ikke hadde yogaen sikkert blitt fasttømret i ordboka under navnet jåga. 

Hvad er yoga? Alle vil vite det og det er rimelig, for den er allerede paa marsjen mot Norge.

Yoga er et selvopdragelsessystem som i over 4000 aar er blit praktisert av tusener av de mest dannede indre (red. adm: indere), og som nu har begyndt at faa indpas i Europa.

Denne videnskap er delt i to store hovedavdelinger. Hatha-yoga, der utdanner legemet og Raja-yoga, der tar sig av aanden.

Det fysiske system, der skaper sundhet, velbefindende, kræfter og et langt liv paa indtil 200 aar, er et J.V. Müller-system, blot langt mere konsekvent. Den physiske avdeling følger "den tredobblete vei": forstandens, følelsens og handlingens og skaper aandelig lykke. Ogsaa det aandelige spiller ind, idet en egte yogi kan læse tanker, taale uhørte pinsler, hypnotisere og flytte ting på avstand uten at røre dem. – Fakirerne er alle yogi omend av lav art. Vi bør alle ta imot yoga naar den kommer.

"Urd"

 

Emneord: Fra kildene Av Morten Haave
Publisert 7. nov. 2014 16:37 - Sist endret 7. feb. 2019 12:19