3/2020 Natur og kultur

Nedenfor finner du artiklene til dette nettnummeret med temaet Natur og kultur.

Hekser som skaper dårlig vær. Fra Olaus Magnus' De nordiske folkenes historie (1555) / Wikimedia Commons

Reidar KjærLangsomt blir revolusjonen vår egen? Norske historikeres bruk av begrepet «revolusjon» om det som skjedde i 1814
For samtiden i 1814 var det en stor hendelse som kvalifiserte og udiskutabelt satte standarden for bruk av begrepet revolusjon; den franske (1789-99). For andre hendelser som har blitt gitt betegnelsen revolusjon som den amerikanske (1776) og den svenske (1809), har bruken variert med historikerne og tiden de skrev i. Dette viser at det ikke var eller er opplagt at det «var revolusjon» i Norge i 1814, verken for samtidens aktører eller senere historikere

 

Arne Lie Christensen - Å lese et landskap: Et kulturhistorisk blikk på våre omgivelser

I denne teksten gir kulturhistoriker Arne Lie Christensen oss innsikt i en litt annerledes form for historiefortelling, med naturlandskapet som kildegrunnlag for en analyse av fortiden. Derfor bør teksten leses med utgangspunkt i de syv bildene. 

 

Ines Prodöhl - Mirakelbønne eller erstatningsmat? Soyabønnens historie i den vestlige verden

I den vestlige verden er soyabønner kjent som industriplante, men nesten ingen vet når og hvorfor de kom til Europa og USA. De kom fra Kina og ble etterspurt på begynnelsen av 1900-tallet på grunn av oljen de inneholder. Oljen ble brukt til å produsere margarin og såpe, og resten av oljevinning som fôr. Artikkelen vises disse tilkoblingene frem til etter andre verdenskrig, da USA produserte mest soya i verden.

 

Sindre Worren - Spedbarnsofring i Kartago: Gresk-romersk propaganda eller virkelige hendelser?

Diodorus Siculus er en av de første blant ca. 30 andre greske og romerske forfattere fra antikken som hevder at fønikere, og da særlig kartagere, ofret barna sine i religiøse ritualer. Men var ofringer av barn egentlig en del av kartagernes religiøse kultur, eller er det mer sannsynlig at slike påstander ganske enkelt var et forsøk på å svartmale en fiendtlig stat?    

 

Taran Palmstrøm Fenn - Naturfenomeners retoriske kraft

Apokalyptiske og figurative fortolkninger av naturen under den lille istiden i senantikken var del av debatter som gikk utover å forstå det enkelte naturfenomenet. Her diskuteres deres bruk hos Isidor av Sevilla og Gregor den Store i et idéhistorisk perspektiv.

 

Solfrid Klakegg Surland - Vannveien til Kinas historie

De to mektige elvene Yangtze (Chang Jiang) og Den gule elv løper som en rød tråd gjennom Kina-historien fra bronsealderen til idag. Hvis man leser gamle kinesiske kart som tekst, trer det frem en slående forskjell fra europeernes verdensbilde: Kinesernes mentale kompass var ikke orientert nordover, men østover, den veien de to store elvene rant. 1 De to elvene har vekselvis opptrådt som skapere og ødeleggere. De har spredt fruktbarhet ved å vanne og gjødsle markene, og død ved å flomme over eller tørke ut.

Publisert 25. feb. 2021 16:32 - Sist endret 15. mars 2021 17:36