3/2020 Natur og kultur

Innledning

Nedenfor finner du artiklene til dette nettnummeret med temaet Natur og kultur.

Reidar KjærLangsomt blir revolusjonen vår egen? Norske historikeres bruk av begrepet «revolusjon» om det som skjedde i 1814
For samtiden i 1814 var det en stor hendelse som kvalifiserte og udiskutabelt satte standarden for bruk av begrepet revolusjon; den franske (1789-99). For andre hendelser som har blitt gitt betegnelsen revolusjon som den amerikanske (1776) og den svenske (1809), har bruken variert med historikerne og tiden de skrev i. Dette viser at det ikke var eller er opplagt at det «var revolusjon» i Norge i 1814, verken for samtidens aktører eller senere historikere

 

Publisert 25. feb. 2021 16:32 - Sist endret 25. feb. 2021 16:32