1/2021 - Kunnskap

LEDER

 

Johan Östling - Kunskapens historia – och okunskapens

Kunnskapshistoria har vuxit fram som ett nytt och vitalt fält under 2000-talet, och erbjuder både tvärvetenskapliga perspektiv och undersökning av historiens mångfald. Den öppnar upp för studier av historiens paradoxer, motsägelser och ironier – och samtidigt den historiska okunskapen, vare sig genom ignorans, förnekelse eller informationsbrist

 

Anna Pauline Grøgaard - Magistra historiae – Olaus Magnus og historieskriving i tidlig nytid fra et moderne perspektiv

Olaus Magnus skrev 'Historia om de nordiska folken' i en tid som var preget av store omveltninger. Med nye oppdagelser og innovasjoner ekspanderte menneskers horisont fra slutten av 1400-tallet forbi middelalderens lokalsamfunn og over havene til verdens ytterste hjørner. Dette er narrativet vi forbinder med overgangen fra middelalderen til tidlig moderne tid. Med utgangspunkt i Olaus Magnus’ liv og virke er det grunn til å tillegge det en viss troverdighet. Jeg skal i det følgende gjøre rede for forfatterskapet til den siste katolske erkebiskopen i Sverige. Deretter skal jeg forsøke å sette Olaus Magnus inn i en større kontekst av tidligmoderne historieskrivere, for å kunne vurdere hans arbeid utfra sin samtid og nære ettertid.

 

Robert Marc Friedman - Vitenskapens kulturarv: Når merkevarebygging og skryt fortier historiske fakta

Institusjoner som er viet forskningsbaserte sannheter tar altfor ofte en lettsindig holdning til historisk forskning om nettopp vitenskap. Faglig kulturarv blir redusert til en kilde for merkevarebygging og overdrevet heltedyrking. Denne teksten drøfter hvordan Birkelandsjubileet i 2017 forvrengte historien om Kristian Birkeland til fordel for en forskjønnet heltedyrking.

 

Martin Knutsen Øen - "America’s closest friend in The Middle East": Utviklingen av forholdet mellom USA og Iran under Johnson-administrasjonen

Utenrikspolitikken‌ ‌til‌ ‌Lyndon‌ ‌B.‌ ‌Johnson‌ ‌var‌ ‌sterkt‌ ‌knyttet‌ ‌til‌ ‌eskaleringen‌ ‌av‌ ‌Vietnamkrigen.‌ ‌Hans‌ ‌presidentperiode‌ ‌sammenfalt‌ ‌også‌ ‌med‌ ‌en‌ ‌rekke‌ ‌andre‌ ‌globale‌ ‌endringer‌ ‌som‌ ‌utfordret‌ ‌den‌ ‌stillingen‌ ‌USA‌ ‌hadde‌ ‌hatt‌ ‌i‌ ‌verden‌ ‌siden‌ ‌slutten‌ ‌av‌ ‌andre‌ ‌verdenskrig.‌ ‌En‌ ‌av‌ ‌disse‌ ‌endringene‌ ‌kom‌ ‌i‌ ‌forholdet‌ ‌til‌ ‌Iran.‌ ‌ 

 

Svein Atle Skålevåg - Kunnskap og sannhet i en Bergensk reiseberetning fra 1700-tallets Marokko

På 1700-tallet oppdaget innbyggere av kongeriket Danmark-Norge nye deler av verden. Noen ytterst få oppdaget verden ved å selv besøke den, noen flere oppdaget den ved å lese om erfaringene til den første gruppen. Den bergenske kaptein L. Diderich ble en høyst ufrivillig oppdager av Marokko da han og mannskapet hans ble tatt av kapere utenfor Portugal i 1749. Etter flere år som marokkansk slave vendte Diderich hjem til Bergen og delte sine kunnskaper i form av en beretning som ifølge forfatteren var både sannferdig og oppbyggelig.

 

Theodor Jørgen Lund - Branding the Monarchy: The media, material, and consumer culture of monarchical postcards in early 20th century Norway 

How did postcards influence the way monarchy and public interacted in Norway in the early 20th century? This article looks at the origin and development of monarchical myths in Norway through examining postcards imagery from the period between 1905-07.

 

FASTE SPALTER:

Bokmelding: Kristin Asdal og Hilde Reinertsen, Hvordan gjøre dokumentanalyse? En praksisorientert metode.

Anmeldt av Jon Carlstedt Tønnessen

 

Bokmelding: Halvard Leira, Utenrikspolitikkens opprinnelse.

Anmeldt av Morten Aune Forbord

 

Historikeren: Jon Vidar Sigurdsson 

 

På Forskerfronten: Eli Morken Farstad

 

Masteroppgaven: Minja Mitrovic


 

Publisert 22. mars 2021 13:30 - Sist endret 23. mars 2021 14:37