Artikler - Side 2

Stephen Fry portrettert som programleder
Publisert 23. sep. 2015 10:08

Historie handler heldigvis om mer enn detaljer, kuriositeter, og hva som «egentlig» skjedde. Det er dog ikke alltid like klart når historie blir omtalt i offentligheten, heller ikke når det er faghistorikere som uttaler seg. Hvis vi ikke blir flinkere til å formidle kompleksitetene og tvetydighetene i vårt eget fagområde gir vi ikke bare feil inntrykk av historien, vi gir også feil inntrykk av hva det er vi kan. Vi kan mer enn årstall og historisk trivia, og vi må tørre å vise det.

Atomsopp
Publisert 31. aug. 2015 13:45

I august var det 60 år siden historiens første og forhåpentligvis siste atombomber ble sluppet over et befolket område. Norsk media omtalte begivenheten i rikt monn, med gripende reportasjer fra minneseremoniene i de to rammede byene Hiroshima og Nagasaki, samt en rekke avisinnlegg.

Publisert 7. juni 2015 12:13

9. november 1989 er en av de viktigste datoer i tysk historie. Berlinmurens fall representerte enden på en epoke og pekte framover mot nye samfunnsforhold. Samtidig, sør i landet, satt fire menn og finpusset et langt mer tilbakeskuende kulturprodukt som snart skulle slippes.

Publisert 7. mai 2015 15:35

Det satt NRK radio seg fore å finne ut i 1968. Side om side med bautaer i den oppsøkende reportasjens historie som Fra pols til pop på Røros og Itt’no er som Brumunddal kunne statskanalen fortelle at… vel, vi skal ikke spoile svaret riktig så tidlig.

Publisert 17. apr. 2015 09:55

Et det mulig å etterprøve påstanden om at spillselskapet Atari begravde en million eksemplarer av den kommersielle spillfloppen ET, side om side  med at selskapet selv var på vei utfor bakke?

Publisert 7. feb. 2015 06:35

Han var utenfor det domene vi forbinder med ham, Aftenpostens matanmelder Yngve Ekern, da han i oktober 1993 skreiv en avisartikkel om megarave med clubwear og smartdrinx. Alt dette mystiske kunne man finne i Oslo Spektrum.[1]

Publisert 19. jan. 2015 07:05

Mer eller mindre lærde debatter om kvinnens natur og kvinnens plass i samfunnet gir innblikk argumentasjon og respons. I denne artikkelen presenteres noen skriveglade og populære 1700-talls skribenters syn på saken.

Avisutklipp
Publisert 7. jan. 2015 10:14

Mysen er ikke bare et udiskutabelt sentrum i The Heartland of Scandinavia. Det er også travkjørernes Monte Carlo.

Jorda sett fra apollo 17
Publisert 16. des. 2014 09:24

Dersom vi definerer historie som studiet av fortiden, kan vi da kalle miljøhistorie studiet av fortidens miljø? Svaret er mer komplisert enn som så, først og fremst på grunn av det noe vanskelige miljøbegrepet. Hvor går grensene mellom natur og kultur, mellom menneske og miljø? Her finnes det mange svar og mange omfattende diskusjoner. Miljøhistorie er av den grunn et veldig bredt fagfelt med mange ulike opphav.

Publisert 7. nov. 2014 16:37

«Hvad er yoga? Alle vil vite det og det er rimelig, for den er allerede paa marsjen mot Norge».

Dette spørsmålet stilte ukebladet Urd i 1915, her sitert fra Demokraten for 18.5.1915.

Publisert 7. nov. 2014 07:30

Jojoen er virkelig historisk; «Slike leketøy kan spores helt tilbake til antikken» ifølge SNL.

Publisert 18. sep. 2014 14:20

Både i 1950 og i 2000 feiret Oslo jubileer, og i 2014 er det planlagt nok en jubileumsfeiring. Denne gangen er det ikke for å feire byen Oslo, men hovedstaden Oslo. Men har egentlig Oslo vært en hovedstad i 700 år?

Publisert 7. sep. 2014 11:10

«Historieundervisningen maa ikke som nu være en ørkenvandring; det gjælder at gi ungdommen kjærlighet til historien». Sitatet kunne egentlig vært fra når som helst. Stavingen røper imidlertid at det er av noe eldre dato; fra 1912.

Publisert 6. aug. 2014 17:28

Budskapet som målbæres i overskriften er ikke selvinnlysende, heller ikke ukontroversielt. Sterke argumenter kan føres i marken for å kåre Kalmarunionen av 1397 som norgeshistoriens viktigste. Det var fremfor alt dette aktstykket som la grunnlaget for fedrelandets gradvise undergang, den såkalte «firehundreårsnatten» med selvstendighetstapet fra 1537, som vedvarte frem til det nasjonale gjenreisningsverket i 1814. Men dersom vi med «viktigste» sikter til avtaler som har innebåret positive konsekvenser for landets og nasjonens utvikling, så forsvarer Riksakten nøkternt å kunne regnes blant de gunstigste internasjonale eller mellomstatlige avtaler som Norge noensinne har inngått.

Publisert 7. juli 2014 07:18

Han kalte det i hvert fall IT og ikke EDB, Jan Oldervoll, men artikkelen «IT – eit paradigmeskifte i historiefaget?» fra 1997 er likevel såpass datert at den har mest nytte som (a) kuriositet (b) levning fra 1990-tallets tenkning rundt teknologi i vitenskapen.

Publisert 20. juni 2014 06:02

Da jeg kom i Land, gik jeg ind i en Drikkestue, hvor mange [Sømænd] var forsamlede, fra England, Amsterdam, Frankrig og Portugal. Folk sad der omkring 3 Borde. Drikkevarene var fransk Brændevin og engelsk Øl til 2 Mark Potten, (derhos) Kaffe, god Mad overstrøet med stødt Sukker og Oxekødsuppe. […] gav de fleste af Skibsførerne 10 Rigsdaler, Matroserne 5 eller 4 Rigsdaler for dette Aftentraktement. Man morede sig med at spille Kort om Penge og Skak.

Publisert 26. mai 2014 08:12

Til lidelsene hengir jeg min miserable ånd, med mindre du snarest ville gi meg et bygg- mål, så jeg av byggmelet kunne lage et brygg å drikke, som medisin i min elendighet.[1]

De gamle grekerne etablerte en gang i det andre millenniet f.kr. en agrarkult hvis årlige møter innebar å ofre og takke for avlinger, og å innta den rituelle kykeon (κυκεών)[2] etter faste. Var den bare en drikk for å bryte fasten, eller porten til dypere innsikt i mysteriene?

Publisert 7. mai 2014 20:34

Mellom muligens udødelige album som Rose-Marie Stråhle: «Mina egna låtar» og Weird Al Yankovic: «Alapalooza» kunne den særdeles observante avisleser finne en av utgivelsene i året 1994 som skulle sette størst spor etter seg: «Dookie». For å høre om «Dookie» gjennom norsk mainstreampresse måtte du imidlertid ikke bare være observant, men også holde Nordlys og tillike pløye gjennom denne avisas notiser.[1] Det var i hvert fall på notisplass i Nordlys, ifølge mediearkivet Retriever, at ordet «Dookie» første gangen ble trykt.[2] Dessuten var det utfordrende å ikke la seg distrahere av en stadig økende stoffmengde om OL på Lillehammer, som denne februarmorgenen kun var en uke unna.

Skjermskudd fra wikipedia
Publisert 7. mai 2014 19:23

Svenskene ville vært lykkelige for denne introduksjonen i artikkelen om Norge, den første som er å finne om vårt land på engelsk Wikipedia. Oppslaget er datert 16. november 2001. Sannsynligvis finnes det noe enda eldre, men det er ikke bevart på nettet.

Publisert 8. mars 2014 05:04

Politikk var lenge i liten grad tema for norsk historieforskning for den tid Norge var i union med Danmark. Politikk var noe som foregikk i Danmark, ikke i Norge, og historieforskningen i norsk tidligmoderne tid konsentrerte seg i større grad om økonomisk og sosial historie. I senere år har det imidlertid vært større interesse for politisk historie, også i senmiddelalder og tidlig nytid, og kvinners posisjon er trukket fram.