Bidra i Fortid

Tekstbidrag sendes til redaksjon@fortid.no

Det fremste kravet til en tekst i Fortid er at den har relevans for historiefaget. Forslag til artikler kan sendes inn til redaksjonen kontinuerlig. Dersom artikkelen er på tema for kommende nummer må tidsfristene etterfølges.

Både korte og lange tekster (bokomtaler, bokanmeldelser, akademiske artikler, akademiske essay, leserbrev og debattinnlegg) tas imot til vurdering. Ta gjerne utgangspunkt i funn fra masteroppgaven eller bacheloroppgaven din. Men husk at det er vesentlige forskjeller på en vitenskapelig artikkel og en oppgave, det holder ikke å kopiere. Artikler som vurderes for publikasjon i Fortid leses nøye av to redaksjonsmedlemmer, som vil komme med kommentarer, innspill, og spørsmål, og forfatteren vil få tilbud om å sende inn en revidert utgave av artikkelen. Det forventes at teksten er gjennomarbeidet, at du har tatt deg god tid til å se etter skrivefeil, og har fulgt Fortids forfatterinstruks. Er det mye slurv returneres artikkelen uvurdert.

Når artikkelen er revidert er den normalt klar til trykk. Det kan likevel hende at redaksjonens lesere har noen ytterligere kommentarer. I så fall sendes teksten tilbake til forfatter med kommentarer enda en gang. Alle artikkelforfattere får tilsendt nummeret som artikkelen trykkes i. Ta kontakt med redaksjonen hvis du har spørsmål om temaene eller ønsker å skrive en artikkel for tidsskriftet.

Tema for kommende nummer:

# 3/2021: Makt

# 4/2021: Afrika (innsendingsfrist 3. November)

# 1/2022: Rus (innsendingsfrist 26. Januar)

# 2/2022: TBA (Innsendingsfrist 6. April)

#1 og #3 er digitale og vil legges ut gratis på fortid.no, mens #2 og #4 utgis fysisk. For å få tilgang til dem må du abonnere.

Bidra i redaksjonen:

Alle historiestudenter ved UiO kan bidra i redaksjonen – her finnes oppgaver for både den erfarne og den ferske student, og vi har behov for både praktisk og redaksjonell innsats. Erfaring fra redaksjonen er gunstig å ha med seg videre i arbeidslivet, det er faglig utfordrende og sosialt. Ta kontakt med redaksjonen for en prat om hva du kan bidra med.

Publisert 2. jan. 2019 12:54 - Sist endret 23. juni 2022 00:56