Nyheter

Publisert 7. mars 2022 21:05

Kjære lesere

Vi i Fortid, i samarbeid med en rekke forlag, har til enhver tid et stort utvalg av bøker som venter på å bli anmeldt. Hvis du ønsker å anmelde en bok for oss, ta kontakt, og vi vil hjelpe deg i prosessen. Og, selvfølgelig, du får beholde boken. Vi gleder oss til å lese ditt bidrag.

Publisert 19. nov. 2021 15:25

Nummer 1/2022 av historiestudentenes tidsskrift Fortid får temaet «Rus».Utgaven vil bli publisert på nett. Vil du bidra med tekst, abonnere eller annonsere? Ta kontakt med oss!

Publisert 8. juli 2021 12:14

Nummer 3/2021 av historiestudentenes tidsskrift Fortid får temaet «Makt». Utgaven vil bli publisert på nett. Vil du bidra med tekst, abonnere eller annonsere? Ta kontakt med oss! 

Publisert 10. des. 2020 13:06

Mot slutten av et spesielt år ønsker vi den 15. desember å samle kjente og ukjente til faglig prat og sosialt samvær. Tidsskriftet Fortid inviterer derfor til digital lansering og julefest på Zoom.

Publisert 9. mars 2020 12:06

For nøyaktig ett år siden tok Fortid et kraftig identitetsoppgjør med seg selv. Skulle vi fortsette å være et tradisjonelt tidsskrift med fire papirutgaver eller skulle vi dyppe vår første tå i den digitale utviklingen ved å prøve oss på nettnumre? Sistnevnte ble det, og vi kan med lettelse si at dette ble en suksess. Fortid tok en ny identitet som et delvis digitalt historietidsskrift. Det er imidlertid ikke alle fortellinger og historier rundt identitetsbegrepet som er like uproblematiske. 

Publisert 20. des. 2019 13:08

Historiestudentenes tidsskrift Fortid skal lage sitt første nummer av 2020-tallet, denne gangen med tema "identitet"! Hvordan ser du deg selv i sammenheng med verden rundt deg? Svaret rommer nok ganske mye.

Publisert 16. okt. 2019 15:25

Vi vil med mye spenning få dele vår andre digitale utgave noensinne: vår tredje utgave av 2019 med tema "fred"! Fred er særlig i vinden nå med tanke på kunngjøringen av årets vinner av Nobels fredspris, så vi håper du har lyst til å høre mer om hva begrepet "fred" kan bety. Les videre for å høre hvilke tekster vi har i denne utgaven. 

Publisert 16. sep. 2019 18:29

Historiestudentenes tidsskrift Fortid skal lage sitt siste nummer av dette året, denne gangen med tema "teknologi"! Vi vil gjerne at så mange som mulig kan skrive inn til oss. Vi godtar både korte tekster (2-3 sider) og lange tekster (8-10)!

Foto: Wikimedia Commons.
Publisert 23. juli 2019 13:26

Begrepet «fred» skjuler mange nyanser. Handler «fred» egentlig bare om fraværet av krig og konflikt? Her er det mulig med mange tolkninger. Kan man ikke også snakke om husfred? Hvem bestemmer egentlig når vi har oppnådd fred? Historikere som John Lewis Gaddis har kalt tiden etter andre verdenskrig «den lange freden», selv om det strengt talt ikke har vært en konfliktfri epoke. Krig og fred er kanskje bundet sammen av sin motsetning, men i dette nettnummeret oppfordrer vi bidragsyterne til å reflektere rundt sistnevnte.

salem
Publisert 19. mars 2019 12:59

Det er offisielt: FORTID har for alvor tatt steget inn i det digitale skiftet. Etter ein lang prosess kan vi med byrgskap presentere den nye nettsida www.fortid.no. Vi håper og trur at den vil gjere FORTID enda betre, både for lesarar, skribentar og redaksjonen.

Publisert 6. jan. 2019 07:12

«Aust og vest» er ein kulturpolitisk dikotomi med lange historiske røter, som alt etter kor og når ein står i historia vil ha djupt forskjellige betydingar og implikasjonar.  Desse dikotomiane legg til rette for grovinndelingar av verda i to motpolar med det formål å tilby ein forklaringsmodell på eventuelle kulturelle, politiske, eller økonomiske forskjellar. Der ein i mellomalderen hadde for vane å dele in verda i ei kristen vestleg sfære og ei austleg islamsk ei, snakka Mao Zedong om «austavinden» sin uunngåelege siger over «vestavinden», og nytta som mange andre på den tida aust og vest som synonym på eit kapitalistisk og eit kommunistisk system.

Publisert 16. des. 2018 09:10

Hva er egentlig meningen med historie? Hadde vi stilt Aristoteles dette spørsmålet, ville han kanskje svart at historie handler om å identifisere karakteregenskaper hos fortidens mennesker, som en slags intellektuell kompetanse.

Publisert 6. sep. 2018 08:05

Årets siste nummer av Fortid skal handle om skilnadar og likskap mellom by og land, og korleis bygda og byen har påverka kvarandre. Bygd og by, by og land, sentrum/periferi — eit klassisk tema innanfor samfunnsvitskapen og humaniora skal altså bli lagt under lupa.