2017

Publisert 30. nov. 2017 10:12

Fortid 4/2017 er nå i salg og sendes ut til alle våre abonnenter!

Denne gang har Fortid tematisert minoriteter som begrep og fenomen.

Publisert 27. sep. 2017 12:10

Fortid 3/2017 er nå i salg og sendes ut til alle våre abonnenter!

Denne gang har Fortid tematisert «Valg» i historiske kontekster.