Fortid 4/2017: Nytt nummer i salg!

Fortid 4/2017 er nå i salg og sendes ut til alle våre abonnenter!

Denne gang har Fortid tematisert minoriteter som begrep og fenomen.

Knut Kjelstadli har skrevet om Norges politikk overfor minoriteter i et historisk perspektiv. Annikken Johansens tekst gir et innblikk i skogfinnenes vanskelige fortid i Norge, og Julia Stangeland vender blikket nordover og stiller spørsmål ved nyreisninga etter andre verdenskrig med hensyn til den kvenske og sjøsamiske befolkningen. Toufoul Abou-Hodeib problematiserer selve begrepet minoritet i sin tekst om minoriteter i Midt-Østen, og Chalak Kavehs tekst om yezidiene gir en forståelse av kurdernes posisjon i dag.

Indigo Trigg-Hauger og Ann Susanne Kulasingam har begge skrevet tekster om minoriteter i USA, og Sunniva Christina Halls tekst omhandler Slaget ved Culloden i 1746. I tillegg byr nummeret på to bokmeldinger av Magnus Seland Andersson og Toufoul Abou-Hodeib, og et intervju av historiker Bjørn Tore Rosendahl fra Stiftelsen Arkivet i Kristiansand, i vår ferske spalte På forskerfronten.

God lesning!

For abonnement eller kjøp av enkeltnummer:
abonnement@fortid.no

Publisert 30. nov. 2017 10:12 - Sist endret 2. jan. 2019 15:57