2018

Publisert 10. des. 2018 09:00

Det siste nummeret av FORTID 2018 er no sendt ut til abonnentar!

Publisert 6. sep. 2018 08:05

Årets siste nummer av Fortid skal handle om skilnadar og likskap mellom by og land, og korleis bygda og byen har påverka kvarandre. Bygd og by, by og land, sentrum/periferi — eit klassisk tema innanfor samfunnsvitskapen og humaniora skal altså bli lagt under lupa.

Publisert 12. juni 2018 09:13
Publisert 9. mai 2018 12:23

Fortids tredje nummer i 2018 skal handle om de lange linjer.

Publisert 4. apr. 2018 07:13
Publisert 1. feb. 2018 12:32

Fortids andre nummer i 2018 skal handle om flukt