Fortid 1/2018: Nytt nummer i salg!

Fortid 1/2018 er i salg og sendes nå ut til alle våre abonnenter!

Denne gang har Fortid tematisert Norden. Hva er Norden? Hvem er med, og hvem er ikke med i Norden – og hvorfor/hvordan ble det slik?

I dette nummeret kan du blant annet lese om Norden i middelalderen, nordisk miljøpolitikk og kampen om Skandinavien. Håkon Lunde Saxi har skrevet om det nordiske forsvarssamarbeidet etter den kalde krigen, og Mattis Vaaland gir en innføring i svensk-norsk fascisme. Kjetil Evjen og Hördur Barddal har skrevet om reformasjoner i Norden, og Jon Emil Halvorsen gir et innblikk i Nordens opplysningstid gjennom Johan Ernst Gunnerus’ liv og virke. Nils Ivar Agøy illustrerer forskjeller og likheter mellom Norge og Finland i hans artikkel Embetsmannstat og pragmatisme.

I tillegg vil du også finne våre faste spalter Historikeren og På forskerfronten.

God lesning!

For abonnement eller kjøp av enkeltnummer:
abonnement@fortid.no

Publisert 4. apr. 2018 07:13 - Sist endret 2. jan. 2019 15:54