Fortid 2/2018: Nytt nummer i salg!

Andre nummer i 2018 handler om flukt: Hvordan har mennesker på flukt formet historien i forskjellige deler av verden? I dette nummeret kan du lese Einar Solheim Pedersens tekst om klimaflukt og klimaet som historisk kraft.

Jan Brustad fra Holocaustsenteret har skrevet om de jødiske flyktningene og Norge, og Sissel Lægreid fra Universitetet i Bergen har skrevet om nobelprisvinneren Nelly Sachs og hennes lyrikk om flukt. Anne Minken kommenterer debatten rundt Terje Tvedt og hans bok Det internasjonale gjennombruddet. Er «multikulturalismen» et ideal og ledemotiv som en elite aktivt har forsøkt å innføre i Norge? Knut Kjeldstadli hever blikket og undersøker flukt som begrep og fenomen i et større perspektiv: I hans tekst Flukt og flyktninger beskriver han flukt som et «grunntrekk i den menneskelige eksistensen». Videre problematiseres begrepet «flukt» ytterligere. Filosof Einar Duenger Bøhn fra Universitetet i Agder spør: Er transhumanismen som tese en flukt, en flukt fra våre menneskelige begrensninger og svakheter, og er det en flukt vi bør foreta oss?

Masterstudenter i historie Kristoffer Eriksen, Martha Maria Enger og Michel Bohnenblust har skrevet om flukt på hvert sitt vis. Kristoffer har skrevet om legenden og opprøreren Spartacus, Martha har skrevet om flukt, traumer og fokuset på flyktningers mentale helse i Norge og Michel har skrevet om den palestinske motstandsorganisasjonen Fatah.

Du kan også lese om de som flykta fra Nord-Norge under andre verdenskrig, og de som valgte å bli, i Julia Stangelands tekst La meg fortelje deg ei god historie. I Patrick Bernhards tekst kan du barn og ungdom på flukt i Tyskland etter andre verdenskrig, og Røde Kors arbeid med å gjenforene «den tapte generasjonen» med sine familier. I våre faste spalter Historikeren og På forskerfronten har vi intervjuet Sunniva Engh fra Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo og Amund Lundesgaard fra Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskule.

Tuva Krogh Widskjold, Mani Hussaini, Hoda Imad, Mats Tangestuen og Ingvill Hekne har skrevet personlige beretninger om egen flukt eller møte med andre mennesker på flukt.

Alle oss i Fortids redaksjon ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt med tekster til dette nummeret. God lesning!

Publisert 12. juni 2018 09:13 - Sist endret 2. jan. 2019 16:02