Fortid 2/2018 får temaet FLUKT

Fortids andre nummer i 2018 skal handle om flukt

Hvordan har mennesker på flukt formet historien i forskjellige deler av verden? Har de fått nok plass i fortellingene vi har om fortiden og om samtiden? Kommer de til orde? Hvilke språklige, kulturelle, politiske, juridiske og humanitære konsekvenser har det fått at store grupper mennesker flytter seg over grenser samtidig? Hvilke konsekvenser har det hatt for individene på flukt? Og hvordan har de vært med å forme samfunnene de ankommer?

Kanskje sitter du inne med en tekst om franske flyktninger fra Bartolomeusnatten i 1572, eller om politiske flyktninger på 1900-tallet? Hvilke personer har flyktet fra virkeligheten gjennom drømmer om en bedre fremtid? Kanskje sitter du med kunnskap om historiens utopier og dem som trengte en virkelighetsflukt?

Har du en idé, en fortelling eller en tekst som du kunne tenkte deg å skrive, eventuelt en du allerede har skrevet? Send oss en mail! Dersom du er i tvil om ideen passer? Spør oss! Vi er som vanlig på utkikk etter artikler på 6-10 sider. Innsendelsesfrist er 30. mars. I tillegg til artikler ønsker vi i dette nummeret å få inn kortere svar (1-2 sider) på følgende spørsmål: Historier om flyktninger er ofte blitt skrevet av andre enn dem som er på flukt. Hvordan har det påvirket deres historie? Svarene vil bli trykket opp som kortere tekster i bladet.

Publisert 1. feb. 2018 12:32 - Sist endret 2. jan. 2019 16:01