Fortid 3/2018 får temaet DE LANGE LINJER

Fortids tredje nummer i 2018 skal handle om de lange linjer.

Hva er egentlig historiefagets nivå? Hvor mange år tilbake i tid skal vi trekke våre årsaksforklaringer, og hvor bredt skal vi våge å søke i våre forsøk på å forstå fortidens verden og fortidens mennesker? Hva er egentlig globalhistorie, og hvorfor øker interessen for globalhistorie i historisk forskning? I boka What is Global History fremholder den tyske historikeren Sebastian Conrad at globalhistorien representerer et paradigmeskifte – en vitenskapelig revolusjon som Thomas Kuhn ville formulert det. Globalhistorien kan forstås som en reaksjon på tidligere historieskrivings vektlegging av nasjonalstaten som subjekt, objekt og forståelsesramme. Samtidig som globalhistorien ikke lar seg begrense i rom, lar den seg heller ikke begrense i tid. Denne måten å forstå historien på handler om de trege strukturene, det brede perspektivet og de lange linjene.

Men hvilke utfordringer byr globalhistorien på som historiografisk prosjekt? I hvor stor grad skal menneskers agens vektlegges i forhold til geografi, økologi og klima i våre tolkninger av fortiden? Skal historiefaget søke å forklare de enkelte begivenheter, eller søke forklaringene i et mye større perspektiv? Eller kanskje begge deler?

Til Fortid 3/2018 ønsker vi oss tekster med brede perspektiv. Vi ønsker oss også tekster som tar opp disse spørsmålene om historiefaget og historiefagets egenart.

Ønsker du å bidra med en tekst? Send oss en mail! Spør oss om du er i tvil om ideen din passer! Vi er i utgangspunktet interessert i artikler på 6-10 sider, men vi er også interessert i kortere tekster.

Fristen er 22. august.

Publisert 9. mai 2018 12:23 - Sist endret 2. jan. 2019 16:01