FORTID 1/2019 får temaet SANNHET

Hva er egentlig meningen med historie? Hadde vi stilt Aristoteles dette spørsmålet, ville han kanskje svart at historie handler om å identifisere karakteregenskaper hos fortidens mennesker, som en slags intellektuell kompetanse.

Aristoteles var ikke så opptatt av fortidens slag, konger og riker, men heller om historiens didaktiske verdi. Hegel ville kanskje svart noe annet. Hegel ville kanskje sagt at historie handler om å forstå Der Weltgeist, «verdensånden» som driver historien framover gjennom teser, antiteser og synteser. For Simone de Beauvoir handler kanskje historie om å forstå og fortolke patriarkalske strukturer.

Spørsmålet om historiefagets mening kan gi mange forskjellige svar. Men felles for alle er et ideal om en oppnåelig sannhet. For noen handler historie om å etablere en sannhet, mens for andre handler historie om å finne den. Men hvor nær sannheten kommer vi i forskningen på fortiden? Hva kan en kilde egentlig si oss om en tid som var, en verden som ikke lenger finnes? Hvilke utfordringer møter historikeren på i jakten på sannhet? Leslie Pole Hartley sa: «The past is a foreign country, they do things differently there». For Hartley er fortiden fremmed, på samme måte som et annet land er fremmed. For å finne sannheten om det fremmede landet, må vi reise dit.

Til dette nummeret ønsker vi oss tekster med sannhet som tema. Ønsker du å bidra med en tekst? Vi er i utgangspunktet interessert i artikler på 6-10 sider, men vi er også interessert i kortere tekster. Vi er som vanlig åpne for mange forskjellige tekster med variasjon i form og innhold. Vi tar imot teoretisk orienterte tekster og mindre avanserte tekster. Spør oss om du er i tvil om ideen din passer, send oss en mail!

Fristen er 23. januar.

Publisert 16. des. 2018 09:10 - Sist endret 21. feb. 2019 18:51