Fortid 1/2022 får temaet RUS

Nummer 1/2022 av historiestudentenes tidsskrift Fortid får temaet «Rus».Utgaven vil bli publisert på nett. Vil du bidra med tekst, abonnere eller annonsere? Ta kontakt med oss!

En kvinne røyker opium i Fransk Indokina, 1915. Foto: Wikimedia commons.

Den menneskelige trangen til å endre sin bevissthetstilstand har vært noe alle samfunn har måtte forholde seg til. Selv med lignende kjemiske fenomener, viser historien en stor kulturell variasjon i rusens samfunnsmessige og personlige betydning. Ulike typer rusmidler har blitt regulert og forstått svært forskjellig av ulike grupper til ulike tider. Rus som i noen kulturer har vært viktige, har i andre kulturer og historiske perioder vært tabubelagt og strengt straffet. I en tid der den ruspolitiske debatten tilsynetalende er på kanten av et paradigmeskifte, kan offentligheten ha godt av å ta et steg tilbake og tenke over ulike historiske erfaringer. Ved å studere forestillinger og praksiser rundt rusbruk i et historisk perspektiv, kan man også oppnå en bredere forståelse av vårt eget samfunns forhold til rus.

Vi ser frem til alle de spennende innfallsvinklene dette utgangspunktet gjør mulig. Vi godtar både korte (3-5 sider) og lengre tekster (8-10). Dessuten tar vi også imot bidrag som er utenfor tema! Alle som har en idé, oppfordres til å prøve seg - uansett hvor langt inn i studieløpet dere er. Redaksjonen bistår med kommentering og forbedring av tekster som har blitt sendt inn.

Send ditt bidrag til redaksjonen@fortid.no. Fristen for innsending av tekster er 26. januar, men ta gjerne kontakt med oss før det. Har du spørsmål angående FORTIDs skrivestandard?

Les vår forfatterinstruks eller kontakt oss.

Publisert 19. nov. 2021 15:25 - Sist endret 19. nov. 2021 15:50