Fortid 3/2021 får temaet MAKT

Nummer 3/2021 av historiestudentenes tidsskrift Fortid får temaet «Makt». Utgaven vil bli publisert på nett. Vil du bidra med tekst, abonnere eller annonsere? Ta kontakt med oss! 

Politiet har i den moderne rettstaten vært forvalteren av statens voldsmonopol, med eksklusiv rett til å håndheve lover med fysisk makt. Avbildet her er Kristiania politis ordensavdeling rundt 1895. Foto: J. David

Spørsmål knyttet til makt er grunnleggende i historieskriving. Komplekse, asymmetriske, synlige eller usynlige maktstrukturer gjennomsyrer både eldre og nyere samfunn, og historikeren må ta stilling til disse i sine analyser. Maktens rolle i historien kan undersøkes på utallige måter, og åpner for et hav av spennende spørsmål om fortiden. I det kommende nummeret av Fortid ønsker vi å utforske dette så vidstrakte konseptet. Vi gleder oss til å se de ulike historiefaglige vinklingene dette temaet kan gi, og tar imot bidrag med stor takk.

Vi vil gjerne at så mange som mulig skriver til oss. Vi godtar både korte (3-5 sider) og lengre tekster (8-10). Dessuten tar vi også imot bidrag som er utenfor tema! Alle som har en idé, oppfordres til å prøve seg - uansett hvor langt inn i studieløpet dere er. Redaksjonen bistår med kommentering og forbedring av tekster som har blitt sendt inn. 

Send ditt bidrag til redaksjonen@fortid.no. Fristen for innsending av tekster er 14. September, men ta gjerne kontakt med oss før det. Har du spørsmål angående FORTIDs skrivestandard? Les vår forfatterinstruks eller kontakt oss.

Publisert 8. juli 2021 12:14 - Sist endret 14. okt. 2021 17:33