Fortid 4/2021 får temaet AFRIKA

Nummer 4/2021 av historiestudentenes tidsskrift Fortid får temaet «Afrika». Vil du bidra med tekst, abonnere eller annonsere? Ta kontakt med oss!

En demonstrasjon i Djibouti, 1967. Foto: Ukjent fotograf / Wikimedia Commons

Afrika, et stort kontinent fylt med en kompleks historie og stort kulturelt mangfold. Tross all kompleksiteten og variasjonen kontinentet har å by på, har Afrika og dets historie lenge blitt definert utenfra, gjennom vestlige perspektiv. Fortid ønsker i det kommende nummeret å vie plass til de som utfordrer perspektivene som lenge dominerte historieskrivningen om Afrika, og som fortsatt overlever i diskurser om kontinentet. På denne måten håper vi å lage et nummer som presenterer noen narrativ om Afrika som ikke har vært like kjent i vår del av verden. Vi ønsker oss tekster hvor Afrika, og kontinentets mange bestanddeler, står i fokus.

Vi ser frem til alle de spennende innfallsvinklene dette utgangspunktet gjør mulig. Vi godtar både korte (3-5 sider) og lengre tekster (8-10). Dessuten tar vi også imot bidrag som er utenfor tema! Alle som har en idé, oppfordres til å prøve seg - uansett hvor langt inn i studieløpet dere er. Redaksjonen bistår med kommentering og forbedring av tekster som har blitt sendt inn.

Send ditt bidrag til redaksjonen@fortid.no. Fristen for innsending av tekster er 3. november, men ta gjerne kontakt med oss før det. Har du spørsmål angående FORTIDs skrivestandard?

Les vår forfatterinstruks eller kontakt oss.

Publisert 28. sep. 2021 17:14 - Sist endret 28. sep. 2021 17:14