Fortid 2/2022 får temaet FOLKEMORD

Nummer 2/2022 av historiestudentenes tidsskrift Fortid får temaet «Folkemord». Vil du bidra med tekst, abonnere eller annonsere? Ta kontakt med oss!

Gravstener etter Srebenica-massakeren. Kilde: Wikimedia Commons, fotograf: Mats Johannesen.

Folkemord er en av de mer betente temaer innenfor historieforståelse. Et sørgelig mangfold av nasjoner og etniske grupper har både blitt utsatt for, gjennomført, eller fått formet sin identitet av folkemord. Debatten om spesifikke forfølgelser splitter stater og folk, brukes til å rettferdiggjøre nye grusomheter, og tvinger samfunn til å konfrontere sine mørkeste øyeblikk. Samtidig er det stor variasjon innenfor forskningen og samfunnsdebatten rundt definisjoner og innfallsvinkler til tema. Begrepet kan ta mange former og anvendes for flere handlinger og prosesser. Dette er et tema som brer seg over flere fagfelt, noe som skaper store variasjoner i forståelsen og bruken av utrykket. Folkemord blir for de fleste assosiert med Holocaust, eller mer nylig med Rwanda. Ønsket om å forklare hvorfor og hvordan Holocaust skjedde har vært en sentral drivkraft innenfor fagfeltet. Dette har igjen fått historikere og andre forskere til å utvide forståelsen av begrepet, til å være gjeldene over lengre perioder og som et mer omfattende fenomen. I dette nummeret vil vi prøve å fange den bredden som dette fagfeltet nå gjenspeiler.

Vi ser frem til alle de spennende innfallsvinklene dette utgangspunktet gjør mulig. Vi godtar både korte (3-5 sider) og lengre tekster (8-10). Dessuten tar vi også imot bidrag som er utenfor tema! Alle som har en idé, oppfordres til å prøve seg - uansett hvor langt inn i studieløpet dere er. Redaksjonen bistår med kommentering og forbedring av tekster som har blitt sendt inn.

Send ditt bidrag til redaksjonen@fortid.no. Fristen for innsending av tekster er 20. april, men ta gjerne kontakt med oss før det. Har du spørsmål angående FORTIDs skrivestandard?

Les vår forfatterinstruks eller kontakt oss.

Publisert 7. mars 2022 21:05 - Sist endret 7. mars 2022 21:05