Fortid 3/2022 får temaet INSTITUSJONER

Nummer 3/2022 av historiestudentenes tidsskrift Fortid får temaet «Institusjoner». Vil du bidra med tekst, abonnere eller annonsere? Ta kontakt med oss!

*English below

A family in a cottage interior by John Phillip. Wikimedia Commons.

Få temaer kan være så altomfattende som «Institusjoner». Institusjoner har tradisjonelt blitt oppfattet og skrevet om i forbindelse med politisk historie, med mellom- og etterkrigstidens internasjonale institusjoner. Men med historiefaget i stadig endring har også vår forståelse av institusjoner utviklet seg. Institusjoner er også de strukturene mennesker har skapt for oss selv, i form av normer, sosiale sanksjoner og regler for hvordan forskjellige mennesker bør oppføre seg i forhold til andre.

For denne utgaven er vi på utkikk etter nettopp dette mangfoldet, fra det familiære til det internasjonale. Vi ser fram til deres spennende idéer og tolkninger av teamet «Institusjoner», og vi godtar både kortere og lengere tekster (3-5 og 8-10 sider). Dersom du sitter på en god idé som ikke er knyttet til institusjoner, tar vi også imot tekster utenfor tema!

Alle som har en idé, oppfordres til å prøve seg - uansett hvor langt inn i studieløpet eller karrieren dere er. Redaksjonen bistår med kommentering og forbedring av tekster som har blitt sendt inn.

Send ditt bidrag til redaksjon@fortid.no. Fristen for innsending av tekster er 28. september, men ta gjerne kontakt med oss før det. Har du spørsmål angående FORTIDs skrivestandard?

Les vår forfatterinstruks eller kontakt oss.


Few topics can be as all-encompassing as “Institutions”. Institutions have traditionally been regarded as and written about in relation to political history, with the international institutions of the inter- and post-war eras. But with a changing field of history, so has our understanding of institutions changed too. Institutions are also those structures humans have created for ourselves, from norms, social sanctions, and rules for how different people should behave in relation to others.

In this edition of “Fortid”, we are looking for this diverse understanding of institutions, from the familial to the international. We look forward to reading your ideas and interpretations of our topic, and we accept both short texts, from 3-5 pages, and longer texts, ranging from 8-10 pages. Should you have an idea for something you want to write about that is unrelated to “Institutions”, we also accept texts outside the editions topic.

Anyone with an idea is encouraged to give it a try, no matter how far into your education you currently are. The editorial will staff assist with reviewing your text and any questions you should have.

Submit your idea to redaksjon@fortid.no. The deadline is on the 28th of September, but should you be interested, please contact us beforehand.

Publisert 24. aug. 2022 14:46 - Sist endret 24. aug. 2022 14:48