Fortid 1/2023 får temaet NARRATIV

Nummer 1/2023 av historiestudentenes tidsskrift Fortid får temaet «Narrativ». Vil du bidra med tekst, abonnere eller annonsere? Ta kontakt med oss!

Blücher i brann i Drøbaksundet 9. april 1940. Ukjent fotograf. Hentet fra snl.no

Narrativ står helt sentralt i historiefaget. Hvilke historier vi forteller, om hvem, og på hvilken måte har vært noen av de mest sentrale spørsmålene som har drevet faget fremover. Samtidig viser nyere forskning innenfor psykologi at fortelling er en helt essensiell del av hvordan mennesket opplever verden. Innenfor historieteori finner man begrepet narrativisme, som viser til narrativets helt grunnleggende natur i historiefaget. I dette nummeret ønsker Fortid å vie plass til tekster som utforsker narrativets betydning i historiefaget. Både i form av historiografiske debatter og hvordan man gjennom historien har brukt narrativ til å forklare verden og rettferdiggjort handlinger.

I dette nummeret ønsker vi oss tekster som setter et av historiefagets grunnleggende metoder i fokus. Vi ser fram til deres spennende idéer og tolkninger av teamet «Narrativ», og vi godtar både kortere og lengere tekster (3-5 og 8-10 sider). Dersom du sitter på en god idé som ikke er knyttet til narrativer, tar vi også imot tekster utenfor tema!

Alle som har en idé, oppfordres til å prøve seg - uansett hvor langt inn i studieløpet eller karrieren dere er. Redaksjonen bistår med kommentering og forbedring av tekster som har blitt sendt inn.

Send ditt bidrag til redaksjon@fortid.no. Fristen for innsending av tekster er 18. januar, men ta gjerne kontakt med oss før det. Har du spørsmål angående FORTIDs skrivestandard?

Les vår forfatterinstruks eller kontakt oss.

Publisert 17. nov. 2022 16:06 - Sist endret 17. nov. 2022 16:12