Om Fortid

Fortid er historiestudentene ved UiOs fagtidsskrift og henvender seg til hele den historieinteresserte allmennheten i Norge. Vi utgir fire utgaver pr. kalenderår - to trykte utgaver og to publiseres på nett.

Fortid er historiestudentene ved UiOs fagtidsskrift. Vi ønsker å speile bredden i det norske historiefaget og være en arena for nye stemmer, synspunkter og strømninger. Vårt mål er dessuten å bygge bro mellom studenter og fagmiljø, både gjennom redaksjonelt arbeid og en felles publiseringsplattform.

Fortid ble stiftet i 2004, og har siden kommet ut med fire numre i året. Fra 2019 utgis to av utgavene gjennom publisering på våre nettsider, mens to utgaver består som trykte versjoner.

Fortid er en ikke-kommersiell virksomhet – verken artikkelforfattere og redaksjonsmedlemmer mottar honorar.

Fortid utgis med støtte fra:
Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo
Studentsamskipnaden i Oslo (SiO)
Kulturrådet (2018)
Fritt Ord (2013)
Frifond

Fortid er medlem av Tidsskriftforeningen, se www.tidsskriftforeningen.no

 

Kontakt oss på e-post: redaksjonen@fortid.no 

 

Vervfordeling februar 2020 - februar 2021:

Redaktører: Ann-Kristin Korneliussen og Lærke Ajaaja

Medredaktør: Elisabeth Lysfjord Barlaug 

Web-redaktør: Morten Aune Forbord

Økonomiansvarlig: Martin Knutsen Øen

Søknadsansvarlig: Elisabeth Lysfjord Barlaug

Abonnementsansvarlig: Einar Randsted Andreassen 

Bokansvarlig: Simen Eriksen Hustoft

Arrangementsansvarlig: Sarah Lilleberg Safavifard

Emneord: redaksjonen
Publisert 16. nov. 2018 16:19 - Sist endret 15. mars 2021 19:00