Om Fortid

Fortid er historiestudentene ved UiOs fagtidsskrift og henvender seg til hele den historieinteresserte allmennheten i Norge. Vi ønsker å speile bredden i det norske historiefaget, og være en arena for nye stemmer, synspunkter og strømninger. Vårt mål er dessuten å bygge bro mellom studenter og fagmiljø, både gjennom redaksjonelt arbeid og en felles publiseringsplattform.

Fortid ble stiftet i 2004, og har siden kommet ut med fire numre i året. Vi er en ikke-kommersiell virksomhet – artikkelforfattere og redaksjonsmedlemmer mottar ikke honorar.

Fortid utgis med støtte fra Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo, Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), Kulturrådet (2018) og Fritt Ord (2013). Fortid er medlem av Tidsskriftforeningen, se www.tidsskriftforeningen.no

 

Kontakt oss på e-post: redaksjonen@fortid.no 

 

Vervfordeling mars 2019 - mars 2020:

Redaktører: Charlotte Aslesen og Jonas Fostervoll Øverland

Medredaktør: Minja Mitrovic

Web-redaktør: Sigvart Nordhov Fredriksen

Økonomiansvarlig: Mauricio Flores

Søknadsansvarlig: Ragnar Ø. Aas

Referent: Malene Jordal Aase

Abonnementsansvarlig: Magnus Tønder

Bokansvarlig: Marie Konst

Emneord: redaksjonen
Publisert 16. nov. 2018 16:19 - Sist endret 22. nov. 2019 14:10