Kontakt oss

Generelle henvendelser

redaksjonen@fortid.no

Andre henvendelser

Redaktør Lærke Ajaaja redaksjonen@fortid.no
Redaktør Ann-Kristin Korneliussen redaksjonen@fortid.no
Web Morten Aune Forbord redaksjonen@fortid.no
Abonnement Einar Randsted Andreassen abonnement@fortid.no
Bokansvarlig Simen Eriksen Hustoft bokansvarlig@fortid.no
Arrangement Sarah Lilleberg Safavifard redaksjonen@fortid.no
Økonomi Martin Knutsen Øen okonomi@fortid.no
Grafisk design Ørjan Laxaa www.laxaa.no
Søknadsansvarlig Elisabeth Lysfjord Barlaug okonomi@fortid.no

Postadresse

Universitetet i Oslo
IAKH, Fortid
Pb. 1008 Blindern
0315 Oslo

Kontor

Niels Treschows hus, rom 314
Universitetet i Oslo, Blindern

Publisert 2. jan. 2019 13:16 - Sist endret 26. mars 2021 17:12