Kontakt oss

Generelle henvendelser

redaksjonen@fortid.no

Andre henvendelser

Redaktør Eli Morken Farstad redaksjonen@fortid.no
Redaktør Erlend Lundvall redaksjonen@fortid.no
Web Erlend Lundvall redaksjonen@fortid.no
Abonnement Joachim Pacheco-Lie abonnement@fortid.no
Annonse annonse@fortid.no
Bokansvarlig Rune Farstad bokansvarlig@fortid.no
Markedsføring salg@fortid.no
Sekretær Yngvild Storli redaksjonen@fortid.no
Økonomi Lars Magne Tungland okonomi@fortid.no
Grafisk design Ørjan Laxaa www.laxaa.no
 Søknadsansvarlig Hans Magne Jaatun okonomi@fortid.no

Postadresse

Universitetet i Oslo
IAKH, Fortid
Pb. 1008 Blindern
0315 Oslo

Kontor

Niels Treschows hus, rom 314
Universitetet i Oslo, Blindern

Publisert 2. jan. 2019 13:16 - Sist endret 2. jan. 2019 13:19