Spalter - Side 2

Publisert 8. mai 2019 17:31

Injustice: The Story of the Holy Land Foundation Five

Miko Peled

Just World Books, 2018

 

Med Injustice: The Story of the Holy Land Foundation Five tar Miko Peled for en stor rettsprosess fra 2008 mot fem menn, hvor samtlige ble dømt til mellom 15 og 65 års fengsel. Som bokas tittel tydelig gir inntrykk av er utgangspunktet at mennene, kjent som «The Holy Land Foundation Five», er utsatt for et justismord. Gjennom et omfattende arbeid med sakspapirer, mennene selv og deres familier har Peled skrevet en interessant fremstilling av mennenes livshistorier. Likevel fremstår boken som et ensidig forsvarsskrift for de involverte.

Publisert 26. apr. 2019 11:33

Tidligere FORTID-redaktør Henrik Olav Mathiesen deler litt om sin forskning på norske utvandrere til USA, og forteller hvordan man ikke bør ordlegge seg om egne prosjekter til fremmede.

Publisert 18. apr. 2019 14:06

Hvitekrist – Om Olav Haraldsson og hans tid

Tore Skeie

Gyldendal, Oslo, 2018

 

Er det mulig å skrive en engasjerende og tilgjengelig historiefortelling, som samtidig er en solid og nyansert historieframstilling? Etter å ha lest Tore Skeies nye bok om Olav Haraldsson og tiden han levde i, er svaret i stor grad ja.

Publisert 18. apr. 2019 13:54

Arab-Israeli Diplomacy under Carter. The US, Israel and the Palestinians

Jørgen Jensehaugen

I.B. Tauris & Co. Ltd, 2018

 

Jørgen Jensehaugen har forfattet en grundig og detaljert bok som fyller et tomrom i litteraturen om USAs Midtøstenpolitikk. Boka er en case study i internasjonal diplomati, med rike skildringer av konfliktene som oppstår når sterke personligheter møtes rundt forhandlingsbordet. Forfatteren kunne dog med hell ha hevet blikket fra forhandlingsbordet og antatt et bredere historisk blikk.

Publisert 18. apr. 2019 11:00

Masterstudent John Peter Tollefsen anmelder Foredlet virke. Historien om Borregaard 1889 – 1989 av Trond Bergh og Even Lange (Ad Notam forlag AS, Oslo, 1989). Boken fortsatt er aktuell i dag, fordi forfatterne langt på vei lykkes med å gi en historisk dimensjon til vår tids debatt om ledelseskultur.

oastorsveen
Publisert 3. apr. 2019 12:10

Et av de mest kjente ansiktene for historiestudenter på Blindern er professor og programansvarlig Odd Arvid Storsveen. Han er en ressurs for alle som er interessert i politisk historie og sosialhistorie, men han er også kjent som Wergeland-eksperten på IAKH – eller han som har Fantomet-plakat på kontordøra. Storsveen har holdt mangt et minneverdig foredrag for studenter, enten med advarsel om at masterprogrammet byr på blod, svette og tårer, eller en gratulasjonstale i gjennomført Jan Erik Vold-stil til nylig uteksaminerte masterstudenter. Vi trer inn på hans kontor en ettermiddag i januar, i håp om å forstå mer av denne underfundige og kunnskapsrike professoren fra Manglerud.

Publisert 27. mars 2019 13:18

FORTID presenterer i løpet av semesteret kortere tekster eller intervjuer om forskningslitteratur som har vært viktig for historikere i deres arbeid. Målet er at studenter og andre kan forstå mer av hvordan en historiker arbeider med forskningslitteratur, og ikke minst kan «i bokhylla» gi tips til spennende lesning. Professor Steinar Andreas Sæther har valgt å fortelle om historikeren Charles Bergquists Labor in Latin America: Comparative Essays on Chile, Argentina, Venezuela, and Colombia, og argumenterer for at boka har faglig verdi også i dag, særlig som inspirasjon til komparativ historieskrivning og viktigheten av å forholde seg til historiografi.

Publisert 19. mars 2019 12:40

Siri Aamodt, bachelor og master i historie fra UiO, begynte på masterprogrammet høsten 2012 og leverte masteroppgaven høsten 2014.

Publisert 7. feb. 2019 20:17

Historikaren i denne utgåva av Fortid er professor emeritus i statsvitskap Trond Nordby. Han møter oss i gamle trakter rett før jul, i fjerde etasje i Niels Treschows Hus, for ein kopp kaffi og nokre peparkaker. Det var på denne sida av Blindern alt byrja for den no røynde historikaren, som etter kvart tok skritta over plassen til Institutt for statsvitskap. Eit kontroversielt val, vil nokon meine – og «kontroversiell» kan vere eit passande ord om den snart 75 år gamle Nordby. Han kan kanskje kallast Noregs mest profilerte republikanar, og har såleis vore ei viktig kritisk røyst i ein elles konsensusprega debatt om det norske monarkiet. Studentar på Blindern kjenner han kanskje best for sine kurs om styreforma i Noreg frå 1814 til i dag, ispedd humoristiske, og gjerne sarkastiske anekdotar. Såleis er historikaren i han òg ein vital del av undervisninga på SV. Når Nordby gjer seg klar for å forelese ein siste gong denne våren, og samstundes er aktuell med ei fersk lærebok i emnet, er det på sin plass å ta ein prat med det som må vere ein av Blinderns eldste undervisarar. Den etterkvart aldrande “gubben” har vore vitne til både universitetsreformar og oppheita fagdebattar sidan han leverte si hovudoppgåva si i 1972. Kva har han å fortelje oss etter alle desse åra på Blindern?

Publisert 27. sep. 2017 11:14

Med Klima, uår og kriser i Norge setter Audun Dybdahl de siste tusen årene av norgeshistorien i et klimaperspektiv. Boken omhandler runddansen mellom norske bønder og de klimatiske svingningene i perioden, samt hvordan sagakonger og amtmenn har håndtert harde vintre opp gjennom historien.

Publisert 2. feb. 2017 12:54

Italias politiske historie, det er jo risorgimento, Mussolini, og Berlusconi det. Dei har i det minste ein del med saka å gjera. I like liten grad som vikingar, 1814 og «kongens nei» oppsummerer norsk historie, gir dei italienske stikkorda eit fyldig bilete av historia til støvel-landet.

Publisert 2. feb. 2017 10:44

«Ut or unionane!». Det retorisk treffande slagordet hugsar nok fleire av dei som følgde godt med i innføringsemnet i nyare norsk historie. Slagordet frå Noregs Ungdomslag var eit rop om at dersom det norske folket skulle vere frie i eige hus, så måtte ein kome seg ut av dei to unionane ein var i: den politiske unionen med Sverige og den kulturelle unionen med Danmark.[1] Tokulturlæra i norsk historie tek føre seg realhistoria og forskingshistoria rundt sistnemnde av desse to unionane.

Publisert 2. feb. 2017 10:03

Jens Erland Braarvig er professor i religionshistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk på Universitetet i Oslo. I tillegg til å være spesialist innen arkaiske religioner, kan han flere gamle språk enn de fleste. Vi møtte ham en snøfull torsdags morgen. Smilende og byende på kaffe tok han oss med inn på pauserommet til religionshistorikerne. Vi fikk gleden av å bruke de neste timene med dette svært kunnskapsrike intervjuobjektet. Braarvig måtte ikke bes to ganger om å gi lange og innfløkte svar, både på det vi spurte om og ting vi ikke spurte om.

Publisert 1. feb. 2017 14:34

Cicero får ofte æren for uttrykket «historia est magistra vitae» – historien er livets læremester. Cicero og talløse middelalder- og renessanseforfattere etter ham mente at menneskene ville lære seg å mestre samtiden bedre dersom de hadde kunnskap om fortiden. Barry Eichengreen utvikler forestillingen videre i sin siste bok. Slik legger han også mye ansvar på de som arbeider med å skape mening av fortiden: Hvor andre har lagt skylden for finanskrisa på økonomene, legger Eichengreen skylden på historikerne.

Portrett: Carl Joachim Hambro
Publisert 13. aug. 2016 10:02

Historiker Iselin Theiens biografi om Carl Joachim Hambro forteller norsk mellomkrigs- og krigshistorie gjennom øynene på Høyres og Stortingets «sterke mann». Vi blir godt kjent med den mytologiserte kjempen fra Stortinget, som hvileløst slåss for både fedrelandet og et økt internasjonalt samarbeid. Gjennom sin kildebruk gir Theien samtidig leseren et innblikk i en mann tynget av kjærligheten til kvinnen han ikke kunne få. Boken danner dermed et godt og sammensatt bilde av bergenseren, avisredaktøren, politikeren, demokratiforkjemperen og en håpløst forelsket mann.

Publisert 31. des. 2015 12:23

Hanne Hagtvedt Vik (1974, Asker) ville bli flyktningeadvokat, men endte opp som førsteamanuensis i internasjonal historie ved Universitetet i Oslo. På veien har hun vært innom tre norske departementer og vært gjestelærer på Yale University. Som historiker fikk hun jobbe med temaene hun er aller mest interessert i – menneskerettigheter og utviklingshjelp. Fortid lurer blant annet på hva menneskerettigheter er og hvordan det står til med FN. Det er dekket for et intervju om store spørsmål og lange linjer.

Publisert 23. sep. 2015 12:22

Sydsamerna är en minoritet inom det samiska samhället, och har sällan varit huvudtema för några egentliga underökningar. Leif Braseth vill råda bot på det, och har skrivit boken Samer sør for midnattssola i syfte att belysa en minoritet inom minoriteten. Trots bristande hantering av nyare källor, särskilt berättelser från författarens egen barndom, är boken ett välkommet bidrag som lyfter fram en sällan studerad etnisk undergrupp. Med ett format på närmare 20 x 30 cm har boken ett av de mer spännande innehållen bland de coffee table-böcker jag sett.

Erling Sandmo på kontoret
Publisert 26. jan. 2015 10:46

På et kontor i femte etasje i Niels Treschows hus tar Erling Sandmo oss imot med et stort, vennlig smil. Kontoret ser ved første øyekast ut som et hvilket som helst annet kontor, med bøker fra gulv til tak. I virkeligheten ligger det nøye planlegging bak plasseringen av bøkene. De er sortert etter hva han er mest interessert i – for øyeblikket.

Kartutsnitt fra Bærum
Publisert 21. jan. 2015 08:42

Den tyske filosofen Martin Heidegger mente at det å bo er et fundamentalt trekk ved menneskets væren. Ved å bo bygger mennesket ikke bare sin bolig, men også sine relasjoner til omverdenen. Morten Haave har riktignok ikke som mål å analysere menneskers eksistensielle væren i sin bok om Malurtåsen i Bærum og dens beboere gjennom de siste hundre år, men boka illustrerer allikevel godt nytten av lokalhistorisk litteratur som en inngangsport for å forstå hvordan mennesker lever i og forholder seg til alle tenkelige størrelser av samfunnet, fra den nasjonale politikken ned til de nærmeste naboer.

Publisert 7. des. 2014 14:02

1914. Inn i katastrofen er grei lesning for den som vil kjenne til den viktige, men kronglete opptakten og starten på første verdenskrig. Tekstens framdrift og språkføring er det ingenting å utsette på, men hva er temaet egentlig ment å være?

Publisert 7. aug. 2014 10:17

Forskning og folkemord. Tysk vitenskaps mørke fortid er tittelen på et 140 siders skrift om forskningsinstituttet Max Planck-Gesellschaft, i gamle dager benevnt Kaiser Wilhelm-Institut (MPG/KWI). Tittelen er således egna til å misforstå; boka handler ikke om tysk vitenskap, men om et enkelt institutt. Boka har ikke desto mindre fått noen gode anmeldelser, blant annet terningkast 6 i Fædrelandsvennen.