Bokmeldinger

Publisert 30. juli 2021 17:40

Eriksen, Anne. Livets læremester - historiske kunnskapstradisjoner 1650-1840. Pax forlag, 2020.

Anne Eriksen beretter om de tidligmoderne historietradisjonene med analytisk teft. Likevel kunne en til dels oppstykket framstilling nytt godt av mer komparasjon og syntetisering.

Publisert 22. mars 2021 13:47

Leira, Halvard. Utenrikspolitikkens Opprinnelse. Oslo: Universitetsforlaget, 2020.

Utenrikspolitikkens Opprinnelse utfordrer selvsagte oppfatninger om utenrikspolitikken ved å utforske dets opphav. I en utmerket begrepshistorie viser den hvordan utenrikspolitikken ikke kom ut av intet, men først oppstod som en måte den utøvende makten kunne begrense noen saker som utenfor rammene av legitim diskurs, i respons til et gryende sivilsamfunn og folkelig politisk deltakelse.

Publisert 25. okt. 2020 14:48

Musikktenkningens historie IV. Romantikken og dens opptakt. Peder Christian Kjerschow. Solum Forlag, 2019.

 

Peder Christian Kjerschow beskriver romantikkens musikksyn med en misunnelsesverdig klarhet – men kunne ha vunnet mye på mer kontekstualisering.

Publisert 25. okt. 2020 13:41

En kort introduksjon til Norges Økonomiske historie på 1700-tallet, Ragnhild Hutchison, Cappelen Damm Akademisk, 2019.

Hva får du hvis du parrer en industriøs revolusjon med en forbruksrevolusjon? Angivelig en industriell revolusjon. Dette er formelen Ragnhild Hutchison setter opp og spikker løs på i sin nye bok. Hun tar oss med på en hastig reise gjennom Norges produksjon og forbruk i «Det lange 1700-tallet» for å se nærmere på hvordan økonomifagets to grunnpilarer, tilbud og etterspørsel, forandret nærmest alle aspekter ved nordmenns liv i revolusjonenes tidsalder. 

Publisert 9. mars 2020 12:37

The Age of Surveillance Capitalism – The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power 

Shoshana Zuboff 

PublicAffairs, 2018.

 

«Find out who you are and do it on purpose» formaner countrylegenden Dolly Parton. I The Age of Surveillance Capitalism (2018) beskriver Shoshana Zuboff vår tid som en virkelighet der jeg-et er i ferd med å lempes på historiens skraphaug. Zuboffs viktigste poeng i boka gjør hun gjennom å historisere vår egen samtid. Hun advarer mot den instrumentelle makten lederne av Google, Facebook, Amazon og Microsoft – dem hun kaller overvåkningskapitalistene, representerer. Denne nye formen for makt bryr seg ikke med å forme menneskenes sjel, slik som 1900-tallets totalitarisme var et forsøk på. I følge Zuboff finnes ikke «sjel», «selv» eller «subjekt» som meningsfulle kategorier i internettgigantenes verdensbilde. Etter å ha lest Zuboff er det umulig ikke å se disse som historiske aktører som aktivt konstruerer et nytt menneskesyn. Det er ikke Big Brother, men Big Other som symboliserer den nye makten. Mennesket som skapes i Big Others bilde er ikke et jeg, men en fremmed. På denne måten blir Dolly Partons formaning ingenting annet enn tomme ord – Google er med på å konstruere en verden der selvet ikke er vesentlig nok til å lete etter.

Publisert 9. mars 2020 12:30

De fattiges krig: En historie

Eric Vuillard

Oversatt av Elin Beate Tobiassen.

Oslo: Solum Bokvennen, 2019.

 

De fattiges krig: En historie er en forunderlig litterær utforskning av den tyske bondekrigen fra 1524 til 1525, og spesielt Thomas Müntzers rolle i det hele. På bare 62 sider blåser Éric Vuillard gjennom Müntzers liv, den 200 år lange opptakten til opprøret hans, Bondekrigen Müntzer ledet an i og henrettelsene som fulgte deres tap. Selv om den er godt skrevet og tidvis svært engasjerende, er den ikke feilfri.

Tittelen i hvit skrift på en mørkbakgrunn der man aner svarte fjær
Publisert 9. mars 2020 12:27

Svartfugl.

Gunnar Gunnarsson 

Oversatt av Oskar Vistdal 

Solum Bokvennen, 2019.

 

En historisk kriminalroman som byr på drap, tidløse menneskerelasjoner, en kjapp og til tider frustrerende rettergang, og en forteller som setter spørsmålstegn ved hva vi mennesker egentlig er i stand til. Hele boken gis ekstra dybde og legitimitet ved at kjernen av fortellingen, dobbeltmordet, er en faktisk hendelse.

Publisert 8. mai 2019 17:46

Historien om Nansen og Amundsen

Hans Olav Thyvold

Cappelen Damm, 2018

 

Den norske journalisten og forfatteren Hans Olav Thyvold har med sin nylig utgitte bok, Historien om Nansen og Amundsen, gitt et oversiktlig og overfladisk bilde av livene til Fridtjof Nansen og Roald Amundsen.

Publisert 8. mai 2019 17:31

Injustice: The Story of the Holy Land Foundation Five

Miko Peled

Just World Books, 2018

 

Med Injustice: The Story of the Holy Land Foundation Five tar Miko Peled for en stor rettsprosess fra 2008 mot fem menn, hvor samtlige ble dømt til mellom 15 og 65 års fengsel. Som bokas tittel tydelig gir inntrykk av er utgangspunktet at mennene, kjent som «The Holy Land Foundation Five», er utsatt for et justismord. Gjennom et omfattende arbeid med sakspapirer, mennene selv og deres familier har Peled skrevet en interessant fremstilling av mennenes livshistorier. Likevel fremstår boken som et ensidig forsvarsskrift for de involverte.

Publisert 18. apr. 2019 14:06

Hvitekrist – Om Olav Haraldsson og hans tid

Tore Skeie

Gyldendal, Oslo, 2018

 

Er det mulig å skrive en engasjerende og tilgjengelig historiefortelling, som samtidig er en solid og nyansert historieframstilling? Etter å ha lest Tore Skeies nye bok om Olav Haraldsson og tiden han levde i, er svaret i stor grad ja.

Publisert 18. apr. 2019 13:54

Arab-Israeli Diplomacy under Carter. The US, Israel and the Palestinians

Jørgen Jensehaugen

I.B. Tauris & Co. Ltd, 2018

 

Jørgen Jensehaugen har forfattet en grundig og detaljert bok som fyller et tomrom i litteraturen om USAs Midtøstenpolitikk. Boka er en case study i internasjonal diplomati, med rike skildringer av konfliktene som oppstår når sterke personligheter møtes rundt forhandlingsbordet. Forfatteren kunne dog med hell ha hevet blikket fra forhandlingsbordet og antatt et bredere historisk blikk.

Publisert 18. apr. 2019 11:00

Masterstudent John Peter Tollefsen anmelder Foredlet virke. Historien om Borregaard 1889 – 1989 av Trond Bergh og Even Lange (Ad Notam forlag AS, Oslo, 1989). Boken fortsatt er aktuell i dag, fordi forfatterne langt på vei lykkes med å gi en historisk dimensjon til vår tids debatt om ledelseskultur.

Publisert 27. sep. 2017 11:14

Med Klima, uår og kriser i Norge setter Audun Dybdahl de siste tusen årene av norgeshistorien i et klimaperspektiv. Boken omhandler runddansen mellom norske bønder og de klimatiske svingningene i perioden, samt hvordan sagakonger og amtmenn har håndtert harde vintre opp gjennom historien.

Publisert 2. feb. 2017 12:54

Italias politiske historie, det er jo risorgimento, Mussolini, og Berlusconi det. Dei har i det minste ein del med saka å gjera. I like liten grad som vikingar, 1814 og «kongens nei» oppsummerer norsk historie, gir dei italienske stikkorda eit fyldig bilete av historia til støvel-landet.

Publisert 2. feb. 2017 10:44

«Ut or unionane!». Det retorisk treffande slagordet hugsar nok fleire av dei som følgde godt med i innføringsemnet i nyare norsk historie. Slagordet frå Noregs Ungdomslag var eit rop om at dersom det norske folket skulle vere frie i eige hus, så måtte ein kome seg ut av dei to unionane ein var i: den politiske unionen med Sverige og den kulturelle unionen med Danmark.[1] Tokulturlæra i norsk historie tek føre seg realhistoria og forskingshistoria rundt sistnemnde av desse to unionane.

Publisert 1. feb. 2017 14:34

Cicero får ofte æren for uttrykket «historia est magistra vitae» – historien er livets læremester. Cicero og talløse middelalder- og renessanseforfattere etter ham mente at menneskene ville lære seg å mestre samtiden bedre dersom de hadde kunnskap om fortiden. Barry Eichengreen utvikler forestillingen videre i sin siste bok. Slik legger han også mye ansvar på de som arbeider med å skape mening av fortiden: Hvor andre har lagt skylden for finanskrisa på økonomene, legger Eichengreen skylden på historikerne.

Portrett: Carl Joachim Hambro
Publisert 13. aug. 2016 10:02

Historiker Iselin Theiens biografi om Carl Joachim Hambro forteller norsk mellomkrigs- og krigshistorie gjennom øynene på Høyres og Stortingets «sterke mann». Vi blir godt kjent med den mytologiserte kjempen fra Stortinget, som hvileløst slåss for både fedrelandet og et økt internasjonalt samarbeid. Gjennom sin kildebruk gir Theien samtidig leseren et innblikk i en mann tynget av kjærligheten til kvinnen han ikke kunne få. Boken danner dermed et godt og sammensatt bilde av bergenseren, avisredaktøren, politikeren, demokratiforkjemperen og en håpløst forelsket mann.

Publisert 23. sep. 2015 12:22

Sydsamerna är en minoritet inom det samiska samhället, och har sällan varit huvudtema för några egentliga underökningar. Leif Braseth vill råda bot på det, och har skrivit boken Samer sør for midnattssola i syfte att belysa en minoritet inom minoriteten. Trots bristande hantering av nyare källor, särskilt berättelser från författarens egen barndom, är boken ett välkommet bidrag som lyfter fram en sällan studerad etnisk undergrupp. Med ett format på närmare 20 x 30 cm har boken ett av de mer spännande innehållen bland de coffee table-böcker jag sett.

Kartutsnitt fra Bærum
Publisert 21. jan. 2015 08:42

Den tyske filosofen Martin Heidegger mente at det å bo er et fundamentalt trekk ved menneskets væren. Ved å bo bygger mennesket ikke bare sin bolig, men også sine relasjoner til omverdenen. Morten Haave har riktignok ikke som mål å analysere menneskers eksistensielle væren i sin bok om Malurtåsen i Bærum og dens beboere gjennom de siste hundre år, men boka illustrerer allikevel godt nytten av lokalhistorisk litteratur som en inngangsport for å forstå hvordan mennesker lever i og forholder seg til alle tenkelige størrelser av samfunnet, fra den nasjonale politikken ned til de nærmeste naboer.

Publisert 7. des. 2014 14:02

1914. Inn i katastrofen er grei lesning for den som vil kjenne til den viktige, men kronglete opptakten og starten på første verdenskrig. Tekstens framdrift og språkføring er det ingenting å utsette på, men hva er temaet egentlig ment å være?