Bokmeldinger

Publisert 8. mai 2019 17:46

Historien om Nansen og Amundsen

Hans Olav Thyvold

Cappelen Damm, 2018

 

Den norske journalisten og forfatteren Hans Olav Thyvold har med sin nylig utgitte bok, Historien om Nansen og Amundsen, gitt et oversiktlig og overfladisk bilde av livene til Fridtjof Nansen og Roald Amundsen.

Publisert 8. mai 2019 17:31

Injustice: The Story of the Holy Land Foundation Five

Miko Peled

Just World Books, 2018

 

Med Injustice: The Story of the Holy Land Foundation Five tar Miko Peled for en stor rettsprosess fra 2008 mot fem menn, hvor samtlige ble dømt til mellom 15 og 65 års fengsel. Som bokas tittel tydelig gir inntrykk av er utgangspunktet at mennene, kjent som «The Holy Land Foundation Five», er utsatt for et justismord. Gjennom et omfattende arbeid med sakspapirer, mennene selv og deres familier har Peled skrevet en interessant fremstilling av mennenes livshistorier. Likevel fremstår boken som et ensidig forsvarsskrift for de involverte.

Publisert 18. apr. 2019 14:06

Hvitekrist – Om Olav Haraldsson og hans tid

Tore Skeie

Gyldendal, Oslo, 2018

 

Er det mulig å skrive en engasjerende og tilgjengelig historiefortelling, som samtidig er en solid og nyansert historieframstilling? Etter å ha lest Tore Skeies nye bok om Olav Haraldsson og tiden han levde i, er svaret i stor grad ja.

Publisert 18. apr. 2019 13:54

Arab-Israeli Diplomacy under Carter. The US, Israel and the Palestinians

Jørgen Jensehaugen

I.B. Tauris & Co. Ltd, 2018

 

Jørgen Jensehaugen har forfattet en grundig og detaljert bok som fyller et tomrom i litteraturen om USAs Midtøstenpolitikk. Boka er en case study i internasjonal diplomati, med rike skildringer av konfliktene som oppstår når sterke personligheter møtes rundt forhandlingsbordet. Forfatteren kunne dog med hell ha hevet blikket fra forhandlingsbordet og antatt et bredere historisk blikk.

Publisert 18. apr. 2019 11:00

Masterstudent John Peter Tollefsen anmelder Foredlet virke. Historien om Borregaard 1889 – 1989 av Trond Bergh og Even Lange (Ad Notam forlag AS, Oslo, 1989). Boken fortsatt er aktuell i dag, fordi forfatterne langt på vei lykkes med å gi en historisk dimensjon til vår tids debatt om ledelseskultur.

Publisert 27. sep. 2017 11:14

Med Klima, uår og kriser i Norge setter Audun Dybdahl de siste tusen årene av norgeshistorien i et klimaperspektiv. Boken omhandler runddansen mellom norske bønder og de klimatiske svingningene i perioden, samt hvordan sagakonger og amtmenn har håndtert harde vintre opp gjennom historien.

Publisert 2. feb. 2017 12:54

Italias politiske historie, det er jo risorgimento, Mussolini, og Berlusconi det. Dei har i det minste ein del med saka å gjera. I like liten grad som vikingar, 1814 og «kongens nei» oppsummerer norsk historie, gir dei italienske stikkorda eit fyldig bilete av historia til støvel-landet.

Publisert 2. feb. 2017 10:44

«Ut or unionane!». Det retorisk treffande slagordet hugsar nok fleire av dei som følgde godt med i innføringsemnet i nyare norsk historie. Slagordet frå Noregs Ungdomslag var eit rop om at dersom det norske folket skulle vere frie i eige hus, så måtte ein kome seg ut av dei to unionane ein var i: den politiske unionen med Sverige og den kulturelle unionen med Danmark.[1] Tokulturlæra i norsk historie tek føre seg realhistoria og forskingshistoria rundt sistnemnde av desse to unionane.

Publisert 1. feb. 2017 14:34

Cicero får ofte æren for uttrykket «historia est magistra vitae» – historien er livets læremester. Cicero og talløse middelalder- og renessanseforfattere etter ham mente at menneskene ville lære seg å mestre samtiden bedre dersom de hadde kunnskap om fortiden. Barry Eichengreen utvikler forestillingen videre i sin siste bok. Slik legger han også mye ansvar på de som arbeider med å skape mening av fortiden: Hvor andre har lagt skylden for finanskrisa på økonomene, legger Eichengreen skylden på historikerne.

Portrett: Carl Joachim Hambro
Publisert 13. aug. 2016 10:02

Historiker Iselin Theiens biografi om Carl Joachim Hambro forteller norsk mellomkrigs- og krigshistorie gjennom øynene på Høyres og Stortingets «sterke mann». Vi blir godt kjent med den mytologiserte kjempen fra Stortinget, som hvileløst slåss for både fedrelandet og et økt internasjonalt samarbeid. Gjennom sin kildebruk gir Theien samtidig leseren et innblikk i en mann tynget av kjærligheten til kvinnen han ikke kunne få. Boken danner dermed et godt og sammensatt bilde av bergenseren, avisredaktøren, politikeren, demokratiforkjemperen og en håpløst forelsket mann.

Publisert 23. sep. 2015 12:22

Sydsamerna är en minoritet inom det samiska samhället, och har sällan varit huvudtema för några egentliga underökningar. Leif Braseth vill råda bot på det, och har skrivit boken Samer sør for midnattssola i syfte att belysa en minoritet inom minoriteten. Trots bristande hantering av nyare källor, särskilt berättelser från författarens egen barndom, är boken ett välkommet bidrag som lyfter fram en sällan studerad etnisk undergrupp. Med ett format på närmare 20 x 30 cm har boken ett av de mer spännande innehållen bland de coffee table-böcker jag sett.

Publisert 7. juli 2015 08:32

En pensjonert norsklektor har tatt for seg Charles Hoff, og resultatet burde nå ut til flere enn de aller mest interesserte.

Kartutsnitt fra Bærum
Publisert 21. jan. 2015 08:42

Den tyske filosofen Martin Heidegger mente at det å bo er et fundamentalt trekk ved menneskets væren. Ved å bo bygger mennesket ikke bare sin bolig, men også sine relasjoner til omverdenen. Morten Haave har riktignok ikke som mål å analysere menneskers eksistensielle væren i sin bok om Malurtåsen i Bærum og dens beboere gjennom de siste hundre år, men boka illustrerer allikevel godt nytten av lokalhistorisk litteratur som en inngangsport for å forstå hvordan mennesker lever i og forholder seg til alle tenkelige størrelser av samfunnet, fra den nasjonale politikken ned til de nærmeste naboer.

Publisert 7. des. 2014 14:02

1914. Inn i katastrofen er grei lesning for den som vil kjenne til den viktige, men kronglete opptakten og starten på første verdenskrig. Tekstens framdrift og språkføring er det ingenting å utsette på, men hva er temaet egentlig ment å være?

Publisert 7. okt. 2014 14:12

Fredrik Barth. En intellektuell biografi er gitt ut av Thomas Hylland Eriksen, og beskriver tenkningen og forskningen til sosialantropologen Fredrik Barth (født 1928).

Publisert 7. aug. 2014 10:17

Forskning og folkemord. Tysk vitenskaps mørke fortid er tittelen på et 140 siders skrift om forskningsinstituttet Max Planck-Gesellschaft, i gamle dager benevnt Kaiser Wilhelm-Institut (MPG/KWI). Tittelen er således egna til å misforstå; boka handler ikke om tysk vitenskap, men om et enkelt institutt. Boka har ikke desto mindre fått noen gode anmeldelser, blant annet terningkast 6 i Fædrelandsvennen.

Publisert 7. juni 2014 13:07

Operasjon Blumenpflücken var et motterror-tiltak fra Gestapo som svar på motstandsbevegelsens likvidasjoner under krigen. Likvidasjoner skulle hevnes ved at Gestapo likviderte motstandsmenn én for én, men samtidig gjort på en slik måte at det kunne se ut som motstandsbevegelsen sto bak også disse. Det ville skape forvirring og frykt.

Publisert 7. apr. 2014 09:35

Med undertittel Jakten på et nytt hjemland i Argentina settes tonen tidlig i dette nye verket, Anne Kristin Furuseths bokdebut fra 2013 som bygger på en masteroppgave i spansk områdekunnskap.

Publisert 7. feb. 2014 06:04

Eirik Veum kom i 2011 ut med boka Nådeløse nordmenn. Det viser seg raskt at dette er navn på en serie, og bokas undertittel Statspolitiet 1941-1945 er første av tre bind i serien. Boka skapte mye blest da den kom ut, og ettersom bind to, Hirden 1933-1945 kom ut nylig, er det grunn til å se litt på den igjen. Hva er det bøkene egentlig bringer til torgs?

Publisert 1. feb. 2014 10:44

Hvordan lese en bok? Forskjellige lesere ser og opplever samme bok forskjellig, og med noen bøker er det lettere å forstå hvorfor noen leser bøker annerledes enn deg selv. Jakten på Olav den Hellige er en bok av mange deler: Er den en Dan Brown-etterligning? En historisk roman? En biografi om Olav Haraldsson? Eller er det en bok om arbeidet som ligger bak historiske framstillinger? Jeg har vært innom alle disse forskjellige beskrivelsene av boka, mens jeg leste boka. Derfor lurer jeg litt på: Hva slags bok er det jeg egentlig har lest?

Publisert 29. jan. 2014 08:16

Først: Hva er egentlig cannabiskultur? Pedersen og Sandberg forklarer den som en samling av ritualer, symboler og fortellinger som alle cannabisbrukere må forholde seg til. Fellesskapet, holdninger og stoffets symbolske mening er også en del av cannabiskulturen, og de ulike elementene er vevd inn i hverandre. Forfatternes utgangspunkt er at man må forstå denne kulturen for å forstå ulike problemer som knytter seg til bruk av cannabis.

Publisert 7. des. 2013 09:14

Astrid Sverresdotter Dypvik skal vi, av alle, følge godt med på når hun gir ut bøker. Hun er nemlig tidligere redaksjonsmedlem i Fortid — riktignok lenge før noen av dagens bidragsytere begynte i tidsskriftet. Fortid fyller om kort tid 10 år, og i den anledning er det verdt å ta et overblikk på ting som «vi» og «våre» folk har prestert dette decenniet.

Omslag: Nilen – historiens elv
Publisert 7. okt. 2013 08:13

I fjor fikk jeg, for første gang så vidt jeg kan huske,  en julegave fra broren min som hadde to stive permer og masse ark imellom. Kanskje litt vågalt å satse på Terje Tvedts Nilen. Historiens elv første gang han skulle gi bort bok, men her traff han blink. Boka er fornøyelig.

Ragnar White
Publisert 27. sep. 2013 11:14

Det skjer mye rart når historie blir framstilt på film. Der de fleste ser på 300 som en actionfilm ser jeg en actionkomedie. History Channel har laget en serie som heter The Vikings. Har serien blitt ufrivillig morsom?