2015

Publisert 23. sep. 2015 12:22

Sydsamerna är en minoritet inom det samiska samhället, och har sällan varit huvudtema för några egentliga underökningar. Leif Braseth vill råda bot på det, och har skrivit boken Samer sør for midnattssola i syfte att belysa en minoritet inom minoriteten. Trots bristande hantering av nyare källor, särskilt berättelser från författarens egen barndom, är boken ett välkommet bidrag som lyfter fram en sällan studerad etnisk undergrupp. Med ett format på närmare 20 x 30 cm har boken ett av de mer spännande innehållen bland de coffee table-böcker jag sett.

Kartutsnitt fra Bærum
Publisert 21. jan. 2015 08:42

Den tyske filosofen Martin Heidegger mente at det å bo er et fundamentalt trekk ved menneskets væren. Ved å bo bygger mennesket ikke bare sin bolig, men også sine relasjoner til omverdenen. Morten Haave har riktignok ikke som mål å analysere menneskers eksistensielle væren i sin bok om Malurtåsen i Bærum og dens beboere gjennom de siste hundre år, men boka illustrerer allikevel godt nytten av lokalhistorisk litteratur som en inngangsport for å forstå hvordan mennesker lever i og forholder seg til alle tenkelige størrelser av samfunnet, fra den nasjonale politikken ned til de nærmeste naboer.