Bokmelding: Et innblikk i livene til Nansen og Amundsen

Historien om Nansen og Amundsen

Hans Olav Thyvold

Cappelen Damm, 2018

 

Den norske journalisten og forfatteren Hans Olav Thyvold har med sin nylig utgitte bok, Historien om Nansen og Amundsen, gitt et oversiktlig og overfladisk bilde av livene til Fridtjof Nansen og Roald Amundsen.

I bokas forord skriver Thyvold at Nansen for alltid vil være nr. 1 og at Amundsen for alltid vil være nr. 2, på enhver liste over Norges mest berømte skiløpere. Det forteller mye med tanke på hvilken stor skinasjon Norge er. Thyvold nevner likheter og motsetninger vi finner når vi ser nærmere på og sammenligner livene til Nansen og Amundsen. Av likheter trekker Thyvold fram deres heroiske innsats og resultater innenfor polar forskning og ekspedisjoner samt deres rolle i den nasjonale bevisstheten som vokste i Norge på starten av 1900-tallet. Av motsetninger trekker han fram blant annet ulikheter i deres menneskelige karakter, deres familieforhold og politiske fremtoning. Deres arv og ettermæle blir udødeliggjort ved å vise til deres fortsatte relevans, med nye biografier og filmatiseringer av deres liv som stadig kommer til. Han nevner også at disse senere fremstillingene av polarheltene har blitt mer nyanserte og at de menneskelige svakhetene med dette kommer tydeligere frem. Dette er igjen med på å tillegge Nansen og Amundsen mer dybde og mystikk som på sin side ivaretar interessen for dem.

 

Thyvold lykkes med å gi en oversiktlig beskrivelse av Nansen og Amundsen, men særlig grundig er boka ikke. Det skulle heller ikke være mulig å gi et grundig bilde av Fridtjof Nansen og Roald Amundsen på til sammen 207 skarve sider, og det er ikke det forfatteren prøver på. Thyvold forsøker å samle kraften til Nansen og Amundsen og gjøre det tilgjengelig for et publikum som ikke er så godt kjent med deres bragder og liv fra før. Tanken med dette er god, for jeg mener det er flott at flere får innblikk i storhetenes liv og virke. Kanskje kan boka fungere som en døråpner for videre lesning av grundigere biografier om norske vitenskapsmenn og eventyrere.

 

 

I bokas første del blir Nansen beskrevet som en kvikk, evnerik og opplagt gutt og ung mann, med alle kvaliteter og muligheter, som han ubeskjedent benyttet i dannelsen av seg selv. Thyvold nevner også en dypere side av Nansen, som kunne være både bister og melankolsk. Beskrivelsene av ungdomsårene og i tidlig voksen alder blir flettet sammen med hans higen etter å tilegne seg kunnskap og trangen til å leve fritt for å utforske de islagte områder. Passasjene i boka går raskt unna og slag i slag, og det mangler en del bakgrunnsinformasjon og refleksjon for virkelig å få leseren til å forstå samtiden og det store bildet Nansen opererte i. Videre blir Nansen beskrevet som politisk aktiv gjennom sin stilling som diplomat i London og som den viktigste nøkkelspilleren i arbeidet med å skape en selvstendig norsk nasjon. Igjen vil jeg hevde at Thyvold forenkler og generaliserer Nansens posisjon, da det også var andre personer som hadde stor betydning for Norges løsrivelse fra Sverige i 1905. Nansen blir også beskrevet i sitt utrettelige arbeid for flyktningene etter første verdenskrig, og hans innsats for de sultrammede. Thyvold nevner de viktigste aspektene i dette arbeidet, som Nansen ble belønnet med Nobels fredspris for, i 1922. Parallelt med dette får vi en påminnelse om de indre stridighetene i Nansens liv og de melankolske sidene ved ham, som vedvarte livet ut.

 

Del to handler om Roald Amundsen. Thyvold skriver her om de viktigste og mest betydningsfulle delene av Amundsens liv. Amundsens menneskelige sider, hans styrker og svakheter blir nevnt og det kommer klart fram hvilken kapasitet Amundsen hadde og hvilken strategisk planlegger og enerådende gjennomfører han var. Thyvold kommer også innpå Amundsens anstrengte forhold til resten av samfunnet og følelsen Amundsen hadde av å stå på utsiden, mot slutten av sitt liv. Sammenligninger og forholdet til Fridtjof Nansen beskriver også Thyvold, og han klarer å vise til deler av deres relasjon, motsetninger og ulikhet i natur. Denne delen av boka er tettpakket med informasjon om Amundsens liv, og jeg legger merke til passasjer som kunne hatt godt av å inneha mer bakgrunn og refleksjon for å kontekstualisere på en mer hensiktsmessig måte. Setningene og språket er isolert sett godkjent, men jeg får en følelse av at man bør ha kunnskap om Amundsen fra før for fullt ut å forstå alt som berøres, fordi det nevnes så mye i et høyt tempo. Polarheltenes uventede død, deres arv og ettermæle samt det problematiske forholdet de hadde til hverandre blir avslutningsvis berørt, og forfatteren setter et etterlengtet punktum etter sin hastferdige gjennomgang av livene til Fridtjof Nansen og Roald Amundsen.

Boka oppleves som lettlest og den har gode og relevante bilder som kan få leseren til stoppe opp, tenke seg om og trekke pusten.

Boka oppleves som lettlest og den har gode og relevante bilder som kan få leseren til stoppe opp, tenke seg om og trekke pusten. Forfatterens språk står til laud selv om det gjennomgående er for kompakt skrevet. Ved flere anledninger vekker denne kompakte framstillingen en tanke i meg om at leserne av boka bør ha kunnskap om Nansen og Amundsen fra før, for å forstå hele sammenhengen slik Thyvold beskriver den. Men for lesere som er lite bevandret i Nansens og Amundsens verden, kan denne boka fungere som en god start for å få innblikk i to store liv.

 

Jørgen Sandnes (f. 1979) er masterstudent i historie ved Universitetet i Oslo.

 

Du kan lese flere bokmeldinger her

Av Jørgen Sandnes (masterstudent i historie)
Publisert 8. mai 2019 17:46 - Sist endret 13. apr. 2021 21:09