2021

Publisert 22. mars 2021 13:47

Leira, Halvard. Utenrikspolitikkens Opprinnelse. Oslo: Universitetsforlaget, 2020.

Utenrikspolitikkens Opprinnelse utfordrer selvsagte oppfatninger om utenrikspolitikken ved å utforske dets opphav. I en utmerket begrepshistorie viser den hvordan utenrikspolitikken ikke kom ut av intet, men først oppstod som en måte den utøvende makten kunne begrense noen saker som utenfor rammene av legitim diskurs, i respons til et gryende sivilsamfunn og folkelig politisk deltakelse.