PÅ FORSKERFRONTEN: Ada Nissen

Ada Nissen, postdoktor på UiOs Statoil-prosjekt, diskuterer sitt arbeid i kombinasjon med å være småbarnsforelder.

Alder: 34

Stilling: Postdoktor på Statoil-prosjektet

Institusjon: Universitetet i Oslo

Har tidligere studert: Historie, iblandet statsvitenskap, latinamerikakunnskap og spansk språk.

Aktuell med: Den knallharde kombinasjonen forsker- og småbarnsliv.

Hva handler ditt post.dok-arbeid om?
Det handler om Statoils tilnærming til sosialt samfunnsansvar (CSR) fra 1970-tallet til i dag. Spørsmålet er blant annet om Statoil skiller seg fra andre oljeselskaper på dette området og i så fall hvordan og hvorfor.

 

Hvordan kom du frem til dette temaet?

Temaet CSR var gitt i stillingsutlysningen, men jeg har hatt stor frihet til å utforme prosjektet selv. Siden jeg skal skrive omtrent tre forskningsartikler kan jeg ikke dekke alt innenfor dette store temaet, men må velge nedslagsfelt. Akkurat nå jobber jeg med en artikkel om Statoils forståelse av og tilnærming til samfunnsansvar i Norge på 1970- og 1980-tallet. Deretter planlegger jeg en artikkel om selskapets menneskerettighetssamarbeid med Amnesty i Venezuela på 1990- og 2000-tallet. Den tredje artikkelen er foreløpig åpen, men den vil handle om Statoil og CSR i internasjonalt perspektiv.

 

Hva mener du ditt nylige forskningsarbeid har bidratt med?

Nå har jeg ennå ikke publisert noe på Statoil og CSR, men jeg håper at arbeidet vil bidra til økt innsikt i hvordan oljebransjen har forstått og håndtert samfunnsansvar. Når det gjelder mine tidligere publikasjoner om norsk fredsmegling tror jeg de har bidratt til nyansert forståelse av Norges internasjonale rolle.

 

Hva er den største forskjellen mellom å jobbe som postdoktor og å skrive en doktorgrad, og hvordan er disse i forhold til en mastergrad?

Det er noe mindre press i en postdoktorstilling ettersom du allerede har disputert og er godkjent «doktor». Jeg sier noe mindre, for jeg er fremdeles ganske stressa nå og da med tanke på publikasjoner. Innenfor historiefaget er det også en forskjell at de fleste doktorgrader er monografier, mens man i postdok-stillinger gjerne produserer artikler. En del jobber også med å skrive om doktorgraden slik at den kan publiseres som en bok. Men det må man gjerne gjøre på toppen av det andre så det krever en del ekstraarbeid. Når kolleger spør meg om jeg ikke snart skal publisere avhandlingen min som bok, svarer jeg a) mitt hovedoppdrag nå er å produsere forskning om Statoil, og b) jeg har en datter på 20 måneder som er veldig glad i å våkne om natten og sover i snitt 4 timer per natt. Jeg er med andre ord ikke uambisiøs, jeg er bare en søvnløs kvinne med et bråkete barn.

 

Hva er ditt beste tips til historiestudenter og fremtidige historikere?

Fordyp deg i noe du er interessert i og jobb hardt. Husk at du skal konkurrere med flinke samfunnsvitere om jobbene du søker. Men ikke få noia. Det finnes mye viktigere ting enn toppkarakterer her i livet. Venner og familie for eksempel. Og å være snill med andre.

 

Hva er dine planer videre?

Leve livet og se hva som skjer underveis.

Publisert 19. mars 2019 12:24 - Sist endret 26. apr. 2019 12:09