Masteroppgaven

Publisert 24. juni 2019 15:13

Tidligere masterstudent ved UiO Even Næss Bergseng forteller om det å ikke undervurdere kaffepauser eller lufteturer i masterprosessen, sine erfaringer ved å skrive om norske stortingsvalg på slutten av 1800-tallet og forsikrer nåværende og kommende masterstudenter om at statistikk ikke trenger å være skummelt i historieskriving.

Publisert 19. mars 2019 12:40

Siri Aamodt, bachelor og master i historie fra UiO, begynte på masterprogrammet høsten 2012 og leverte masteroppgaven høsten 2014.